Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľov vo vzťahu k celoplošnému testovaniu na COVID – 19

Slovensko v posledných týždňoch zasiahla druhá vlna pandémie. Vláda sa v tejto súvistosli rozhodla urobiť dôležité opatrenia na zastavenie ďalšieho šírenia koronavírusu. Na území Slovenskej republiky sa preto v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 (ďalej len „testovanie“). Nakoľko testovanie je založené na báze dobrovoľnosti, môžu nastať rôzne situácie vo vzťahu k zamestnancom, s ktorými sa zamestnávatelia stretnú.

1. ZAMESTNANEC SA TESTOVANIA ZÚČASTNÍ

A. Zamestnanec má negatívny výsledok testu – takýto zamestnanec nemá obmedzenú slobodu pohybu a môže vykonávať prácu bez obmedzenia.

B. Zamestnanec má pozitívny výsledok testu - takýto zamestnanec má obmedzenú slobodu pohybu a nemôže vykonávať prácu bez obmedzenia. Ide o prekážku v práci na strane zamestnanca a tento má nárok na nasledovné:

  • na čerpanie pandemického nemocenského;
  • na výkon z práce z domu ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti;
  • na čerpanie dovolenky (po dohode so zamestnávateľom)
  • na čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy, tzv. voľno platené priemernou hodinovou mzdou (po dohode so zamestnávateľom)
  • pracovné voľno bez náhrady mzdy, tzv. neplatené voľno (po dohode so zamestnávateľom)

B. ZAMESTNANEC SA TESTOVANIA NEZÚČASTNÍ

Takýto zamestnanec má obmedzenú slobodu pohybu a nemôže vykonávať prácu bez obmedzenia. Ide o prekážku v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ má nasledovné možnosti:

  • nariadiť výkon z práce z domu ak to dohodnutý druh práce umožňuje;
  • nariadiť čerpanie dovolenky – tu je treba dodržať 7 – dňovú informačnú povinnosť t.z. čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť 7 dni vopred, resp. ak ide o nevyčerpanú, tzv. stará dovolenka informačná lehota sa skracuje 2 dni vopred;
  • poskytnúť zamestnancovi čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy, tzv. voľno platené priemernou hodinovou mzdou
  • poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, tzv. neplatené voľno

Situáciu spojenú s opatreniami vlády v súvislosti s koronavírusom neustále sledujeme. V prípade, že potrebujete bližšie informácie o pomoci štátu pri čerpaní príspevkov na udržanie zamestnanosti, neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov a  napíšte nám svoj dotaz na support.covid19@vgd.eu. Ďalšie užitočné informácie nájdete na našej webovej stránke, Facebooku a Linked-Ine.

Upozornenie: Informácie poskytnuté odberateľovi, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu VGD Legal s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Máte záujem o detailnejšie informácie?

Poradíme vám! 

Najnovšie správy

pregnant

Claims of pregnant employees

Read more
bankruptcy

The Impending Bankruptcy Act in light of the new income tax legislation

Read more

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac