Právo

Ak potrebujete právne poradenstvo šité na mieru pre Vašu spoločnosť, kontaktujte  pridruženú advokátsku kanceláriu VGD. Poskytuje poradenstvo podnikateľom v oblasti  obchodného práva, supervízie nad prevzatím spoločnosti (takeover supervision) a správy kontraktu (contract management). Na zmluvy a dohody sa totiž vzťahujú všelijaké druhy zákonov a právny žargón má mnoho špecifík, ktoré sú často komplikované a časovo náročné.

„Naši špecialisti z právneho oddelenia VGD prinášajú prehľadnosť do týchto komplexných materiálov.“

Pri poskytovaní právneho poradenstva taktiež pomáhame klientom vypracovať nevyhnutné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti, prípadne zmenu alebo doplnenie predmetov činností alebo stanov. Taktiež sa postaráme o všetky potrebné publikácie a záznamy o týchto zmenách.

Vennootschapsrecht

NAŠI PRÁVNY EXPERTI VÁM PORADIA V NASLEDUJÚCICH OBLASTIACH

Všeobecné a osobité zmluvy

 • Naši odborníci Vám ponúkajú pomoc pri všetkých druhoch kontraktov či osobitých dohodách, kam patria nákupné a predajné faktúry, nájomné zmluvy, dohody o poskytovaní provízie alebo lízingu majetku alebo priestorov, fakturácie, predajné alebo nákupne podmienky, splátky, vyrovnania, úvery, sľuby, ručenia a podobne;

Rodinné podniky a dedenie v rodinnom biznise

 • Vypracujeme prevodovú schému pre (rodinných) podnikateľov, zahŕňajúc prevody v rámci rodiny, ako aj externé prevody;
 • Zabezpečíme jednotu na úrovni akcionárov vypracovaním komplexných akcionárskych a písomných dohôd na úrovni riadenia alebo dohôd o hlasovaní, prípadne vytvorením osobitných kontrolných nástrojov, akými sú partnerstvá či záložné právo a podobe;

Dedičstvo a poskytovanie právnej pomoci v zaobchádzaní s majetkom

 • Vypracujeme majetkové usporiadanie s účinnosťou počas Vášho života, kam radíme dary, manželské zmluvy, delenie majetku a podobne;
 • Zhotovíme majetkové usporiadanie s účinnosťou po smrti, kam patrí napríklad vypracovanie závetov či rôznych iných vyhlásení.  Tento spôsob je optimálny a výhodný z hľadiska platení daní počas prechodu majetku na ďalšiu generáciu;
 • Máme rozsiahle znalosti ohľadom práva rodinného majetku, darovacieho práva a dedičského práva, ktorého účelom je ochrana nahromadeného dedičstva pre ďalšiu generáciu a s tým súvisiace dane z darovania a dedičstva;

Právna pomoc spoločnostiam a právnickým osobám

 • Naši špecialisti sú Vašim dôveryhodným odborným partnerom a môžu Vám asistovať pri zakladaní spoločnosti, zostavovaní jej stanov, zápisniciach z valného zhromaždenia či predstavenstva a ďalších špeciálnych reportov, poprípade pri zrušení a likvidácii spoločnosti, ako aj ďalších činnostiach;
 • Nastavíme efektívne právne plánovanie reorganizácie spoločnosti, ako aj iných úloh, ktoré sú súčasťou podnikovej obchodnej stratégie, no zároveň nepatria k denným povinnostiam notára;
 • Silnou stránkou našich špecialistov je odbornosť v oblasti fúzií a akvizícií, ako aj podobných obchodných vzťahoch;
 • Zabezpečíme dôkladnú právnu starostlivosť vo vašej spoločnosti s cieľom úspešného zlúčenia alebo prevzatia;

Nehnuteľnosť

 • Zabezpečíme prevod a organizáciu Vášho portfólia nehnuteľností pod vedením našich odborníkov, prostredníctvom širokej škály právnych možností, týkajúcich sa správy nehnuteľností;
 • Máme rozsiahle znalosti vo veciach vlastníckych práv a záujmov, kam patria hypotéky, vecné bremená, prenájom pozemkov a budov a iné;
 • Naši odborníci v oblasti stavebného práva Vám pomôžu zabezpečiť hladký vývoj Vašej nehnuteľnosti;

Máte viac otázok v oblasti práva? Kontaktujte nás!