Opätovné zvýšenie spotrebnej dane na tabak a tabakové výrobky

Fajčiari si za fajčenie opäť priplatia. Vládny kabinet odhadol navýšenie rozpočtu daní z tabaku a tabakových výrobkov o viac ako 106 miliónov eur.  

Čo prinášajú nové opatrenia pre fajčiarov?

Zvýšenie daňového zaťaženia o 12 percent sa vzťahuje na klasické cigarety a výrobky fungujúce na princípe zahrievania tabaku. Minimálna sadzba dane z cigariet sa zvýšila z pôvodných 132,10 eur na 148 eur na 1 000 kusov cigariet a sadzba dane na bezdymové tabakové výrobky sa zvýšila na 211,30 eur na kilogram tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku z pôvodnej sumy 187,80 eur.

Aký vplyv má vyššia daň na spotrebiteľov?

Pôvodná cena škatuľky cigariet je 4,80 eur a po novom bude 5,20 eur. Fajčiar, ktorý vyfajčí škatuľku cigariet denne si na konci mesiaca priplatí o 12 eur naviac. Ročne si fajčiari priplatia o 144 eur viac. Fajčiari, ktorí si balia cigarety zo sypaného tabaku si priplatia až o takmer 40 percent (101,30 eur/kg vs. 139 eur/kg).

Schválené navýšenie spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov je aktuálne od 1. februára 2024. Prečo cena narástla až od mája 2024?

Drahšie tabakové výrobky pribudli na pultoch postupne. Rezort financií nechal priestor obchodníkom na predzásobenie a následný dopredaj tabakových výrobkov so starou kontrolnou známkou. V prípade cigariet bol dopredaj prípustný 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti novely, pri bezdymových výrobkoch sú to 4 mesiace a pri tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet až 7 mesiacov. Prvé dopady zvýšenia dane teda fajčiari pocítili od mája 2024.

Nový návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov.

Návrh zákona bol predložený Ministerstvom financií SR (MF SR) s cieľom efektívneho nástroja motivácie spotrebiteľov k zdravšiemu spôsobu života. Redukcia nadmernej spotreby sladených nápojov vo veľkej miere prispieva k zníženiu negatívnych dôsledkov na zdravie a vedie k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Týka sa to všetkých sladených nealkoholických nápojov, vrátane: limonád, sirupov, energetických nápojov, ovocných a zeleninových štiav s pridaným cukrom, atď. Výnimku tvoria nápoje, do ktorých nebol pridaný cukor, ani umelé sladidlo.

Podľa vyjadrenia MF SR by sa nová daň nemala vzťahovať na sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje a nápoje na rastlinnej báze. Takisto by nemali byť touto daňou zaťažené koncentrované balené látky, ktoré majú charakter liečiva a výživové doplnky (napr. šumivé tablety alebo proteínové nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlom).

Akým spôsobom by sa mali zdaňovať sladené nealkoholické nápoje?

Miera zdanenia sa bude odvíjať od obsahu použitého sladidla v nápoji. Daň zo sladených nealkoholických nápojov bude mať charakter nepriamej dane zo spotreby. Očakáva sa zvýšenie cien sladených nápojov o 10 až 40%, čo by prinieslo do štátneho rozpočtu takmer o 85 miliónov eur viac.

V akom procese je navrhovaný zákon?

Návrh zákona bol predložený MF SR do medzirezortného pripomienkového konania v apríli 2024, pričom sa skončilo 9. mája 2024. Vláda dňa 22. mája 2024 schválila návrh zákona, ktorý následne bude predložený do NR SR na prerokovanie. Ak bude schválený, nadobudne účinnosť 1. januára 2025.

Aké sú reakcie k navrhovanému zákonu?

Návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov vyvoláva rozporuplné reakcie. Jeho zástancovia argumentujú zdravotné benefity a zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu. Oponenti kritizujú neefektívnosť dane – zvýšená daň neprináša zdravotné benefity, má negatívne dopady na nízkopríjmové skupiny spoločnosti, podporuje tzv. cezhraničnú nákupnú turistiku a tiež poukazujú na skúsenosti iných štátov, ktoré daň na sladené nealkoholické nápoje krátko po jej zavedení zrušili z dôvodu neefektívnosti (napr. Nórsko či Izrael).

Ak uvažujete nad tým, či prestať fajčiť alebo obmedziť príjem sladených nápojov, teraz môže byť tá správna chvíľa.

Potrebujete pomôcť v tejto téme?

Vývoj spomenutých oblastí, ako aj nové aktuality a bližšie informácie zo sveta ďalších oblastí daní vám radi priblížia naši odborní špecialisti.

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH

Čítaj viac
sezonna praca

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac