Dane

Každý podnikateľ má záujem o minimalizáciu daní a optimalizáciu svojich nákladov pre daňové priznanie.

„Naši daňoví odborníci Vám zaistia najnižšie možné daňové zaťaženie pre všetky plány, ktoré ako podnikateľ máte.“

Fiscal advice tailored to your needs

Fiškálne potreby prispôsobené pre Vaše podnikanie

Či už ide o reorganizáciu spoločnosti, nákup nehnuteľností alebo iné plány, ktoré chce Vaša spoločnosť realizovať, naši daňoví experti sú pripravení podporiť Vás všetkými možnými spôsobmi, bez ohľadu na typ spoločnosti.

Ponúkame Vám asistenciu v týchto oblastiach:

Reorganizácia a reštrukturalizácia

 • Fúzie cielené na zjednodušenie štruktúr skupín, vytváranie synergie a podobne;
 • Rozdelenie podnikov s cieľom oddeliť rôzne druhy činností za účelom ochrany portfólia nehnuteľností od obchodného rizika v rámci vysporiadania rodinného majetku;
 • Vklad akcií do holdingovej spoločnosti v kontexte vysporiadania rodinného majetku s cieľom posilniť štruktúru kapitálu skupiny (pomer medzi cudzími a vlastnými zdrojmi);

Daň z nehnuteľnosti

 • Pomoc pri kúpe nehnuteľného majetku v zmysle rôznych daňových dopadov pre spoločnosť;
 • Optimálne členenie pri predaji nehnuteľnosti s ohľadom na výhodné zdaňovanie pri realizácii Vášho portfólia nehnuteľností;
 • Užívacie právo, nájom nehnuteľného majetku, budovanie a prenájom stavieb tiež patria do oblastí, s ktorými majú naši experti skúsenosti, pričom dohliadajú na financovanie a komunikáciu s bankami;

Zdaňovanie inovácií                                                                                

•     Konzultácie a príprava výpočtov pre žiadosť o superodpočet R&D zo základu dane až do 100% výdavkov (nákladov)  súvisiacich s projektmi R&D;

•     Poradenstvo v oblasti patentov: odpočet dane bude poskytnutý spoločnostiam, ktoré vo svojich činnostiach využívajú výsledky výskumu a vývoja, napr. patentový alebo úžitkový režim. Časť licenčných poplatkov vyplývajúcich z týchto aktív bude oslobodená od dane;

Dedičské a majetkové plánovanie

 • Rodinné delenie spoločností, berúc do úvahy všetky aspekty daňového práva ako priame dane či DPH;
 • Reorganizácia a zhodnotenie pôdy s cieľom rozvíjať vysporiadanie rodinného majetku, ktoré chránia záujmy všetkých detí;

Optimálna remunerácia, zdanenie príjmu z príjmu fyzických osôb a iné daňové povinnosti

 •  daňové simulácie pre jednotlivcov týkajúce sa rôznych druhov odmien (vrátane nákladov na sociálne a zdravotné poistenie);
 • Príprava daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb pre slovenských občanov, tak ako aj pre nerezidentov;
 • Príprava ďalších druhov daňových priznaní (okrem štandardného daňového priznania k DPH, DPFO, DPPO Vás tiež vieme podporiť pri príprave daňových priznaní v iných oblastiach zdaňovania, ako je napr. daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny/plynu, daňové priznania pre motorové vozidlo atď.);

Zastupovanie klientov pred daňovým úradom a príprava odvolaní proti rozhodnutiam slovenských daňových orgánov

 • Poradenstvo v súvislosti s povinnosťami daňovej registrácie na Slovensku, príprava žiadostí o daňovú registráciu a riešenie slovenských daňových orgánov;
 • Zastupovanie klientov v prípade otvorenia daňových kontrol;
 • Podpora v príprave odvolaní v mene našich klientov voči rozhodnutiam slovenských daňových úradov a finančného riaditeľstva: náš tím má rozsiahle skúsenosti so slovenskými daňovými úradmi a v tejto oblasti už dosiahol mnoho pozitívnych výsledkov v prospech našich klientov;
Due diligence

Due diligence

Okrem toho, že Vám naši daňoví experti pomôžu s daňovými otázkami, ponúkajú tiež rozsiahlu daňovú due diligence (inak povedané outsourcing účtovníctva), ktorá je základným kameňom pre úspešnú fúziu alebo akvizíciu, čo poskytuje potrebný vplyv na vyjednávanie cien. Okrem svojich daňových špecialistov má VGD na tento účel aj expertov na podnikové financie, ktorí Vám môžu poskytnúť ďalšie rady.

Tax advice

Medzinárodné daňové poradenstvo

Naši špecialisti nie sú aktívny iba na hraniciach Slovenska. Rovnako poskytujú daňové poradenstvo aj v medzinárodných záležitostiach, ako napríklad:

Transferové oceňovanie

• Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

• Rozdelenie platov

• Zahraniční riaditelia

• Európske smernice

Máte nejaké ďalšie otázky? Kontaktujte našich poradcov!