Politika používania súborov cookie

Táto politika obsahuje predpisy, ktoré uplatňujú spoločnosti VGD Slovakia a VGD Legal pri spracúvaní osobných údajov v súlade s cieľmi a povinnosťami, ktoré pre nich vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ('GDPR').

Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom 'VGD Slovakia' so sídlom na adrese Moskovská 13, 811 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri, IČ DPH: SK2021722967 a občianskoprávna spoločnosť vo forme družstva s ručením obmedzeným s názvom 'VGD Legal' so sídlom na adrese Moskovská 13, 811 08 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri, IČ DPH: SK2120555448.

Spoločnosti 'VGD Slovakia' a 'VGD Legal' sa budú ďalej v texte spoločne označovať ako  spoločnosti VGD.

Prostredníctvom tejto politiky chcú spoločnosti VGD informovať návštevníkov ich internetovej stránky o ich zásadách používania súborov cookie.

Spoločnosti VGD odporúčajú návštevníkom stránky, aby si najskôr dôkladne prečítali túto politiku, pretože obsahuje základné informácie o používaní súborov cookie.

Účel používania súborov cookie

Spoločnosti VGD používajú súbory cookie na to, aby svoju internetovú stránku čo najviac prispôsobili potrebám a preferenciám jej návštevníkov.  

Prijatie a odmietnutie súborov cookie

Pri návšteve tejto internetovej stránky budú návštevníci informovaní (vo vyskakovacom okne) o tom, ktoré súbory cookie stránka používa. Návštevníci stránky môžu kedykoľvek tieto súbory cookie odmietnuť. Spoločnosti VGD však upozorňujú návštevníkov stránky, že ak odmietnu prijať súbory cookie, niektoré časti stránky nebudú pracovať správne. Je možné, že návštevník tak nebude mať prístup k službám, ktoré spoločnosti VGD na svojej stránke ponúkajú.

Ak návštevník nezmení svoje nastavenia o súboroch cookie a pri prvej návšteve stránky zaklikne 'pokračovať’, spoločnosti VGD budú predpokladať, že návštevník akceptuje všetky typy súborov cookie a ich používanie.

[Návštevník má možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie v každej kategórii.]

Technické informácie o súboroch cookie

Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je informačný súbor umiestnený na internetovom prehliadači v počítači alebo mobilnom zariadení – napr. smartfón, iPhone alebo iPad – serverom alebo internetovou stránkou, ktorú si návštevník prezerá. Súbor cookie obsahuje kód čitateľný pre server, ktorý ho umiestnil na internetovom prehliadači návštevníka. Navštívená internetová stránka nemá prístup k ostatným informačným súborom umiestneným v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka. 

Aká je štruktúra súboru cookie?

Súbor cookie pozostáva z týchto častí:

  • názov servera, ktorý umiestnil súbor cookie do počítača,
  • dátum exspirácie,
  • jedinečný číselný kód.

Na čo slúžia súbory cookie?

Súbory cookie zabezpečujú pre návštevníkov internetovej stránky ten najlepší možný zážitok. Znamená to okrem iného aj to, že umožňujú návštevníkovi rýchlejšiu a ľahšiu orientáciu medzi jednotlivými časťami internetovej stránky a prispôsobujú obsah internetovej stránky osobným preferenciám návštevníka, napríklad preferovaný jazyk.

Kde nájdem tieto súbory cookie?

Súbory cookie sa umiestňujú do samostatného priečinka pre internetový prehliadač na pevnom disku v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka.

 Existujú rôzne typy súborov cookie?

Príslušná legislatíva delí súbory cookie na funkčné alebo technicky potrebné súbory cookie (sú to súbory cookie prvej strany, pričom uchovávané informácie sa posielajú späť na internetovú stránku, ktorá uložila súbory cookie) a všetky ostatné súbory cookie (súbory cookie tretej strany, pričom uchovávané informácie sa zasielajú na ďalšiu internetovú stránku, ku ktorej patria). 

Funkčné súbory cookie zaisťujú optimálne fungovanie internetovej stránky a ich účelom je poskytnúť návštevníkovi čo najpríjemnejší a bezproblémový zážitok. Povolenie pre tento typ súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné, pretože sa uchovávajú iba v aktuálnej relácii prehliadača.

Ďalej sa súbory cookie delia podľa ich konkrétneho účelu.

Čo sú 'relačné' súbory cookie a 'permanentné' súbory cookie a aký je medzi nimi rozdiel? Úlohou relačných súborov cookie je rozoznať internetový prehliadač počas návštevy internetovej stránky a úlohou permanentných súborov cookie je rozoznať internetový prehliadač vo vzťahu k opakovaným návštevám danej  internetovej stránky.

Čo sú 'výkonnostné’ súbory cookie? 'Výkonnostné' súbory cookie monitorujú, ako návštevník používa internetovú stránku. To umožňuje administrátorovi internetovej stránky upraviť a optimalizovať obsah a uľahčiť mu používanie internetovej stránky. Výkonnostné súbory cookie umožňujú napríklad každodenné sledovanie toho, koľko rôznych ľudí navštívilo jednotlivé stránky a aký jazyk internetovej stránky je najobľúbenejší.

Čo sú súbory cookie 'tretích strán'? Súbory cookie tretích strán sú súbory cookie, ktoré prichádzajú z reklám umiestnených na internetovej stránke tretími stranami. Ich účelom je prispôsobiť reklamy a/alebo ich obsah osobným preferenciám návštevníka. Návštevník uvidí reklamy, iba ak nezaklikol deaktiváciu súborov cookie tretích strán, čo bude znamenať, že týmto reklamám bolo udelené povolenie. Používanie súborov cookie tretích strán neumožňuje administrátorovi internetovej stránky ani reklamujúcim stranám (tretím stranám) prístup k osobným údajom návštevníka.

Čo je 'vložený obsah'?

Administrátor internetovej stránky môže odkázať návštevníkov na  internetové stránky spravované inými administrátormi prostredníctvom hypertextového odkazu (hyperlink). Je možné, že internetová stránka, na ktorú je návštevník odkázaný, tiež používa súbory cookie.

Ako môže návštevník spravovať súbory cookie?

Návštevníci sami kontrolujú spravovanie súborov cookie. Môžu upraviť nastavenia svojho internetového prehliadača podľa svojich osobných preferencií. Môžu kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré už boli nainštalované a odmietnuť nové súbory cookie tým, že upravia svoje nastavenia prehliadača.

Používanie súborov cookie spoločnosťami VGD

Spoločnosti VGD používajú funkčné súbory cookie na 'zapamätanie si' osobných preferencií návštevníkov s cieľom vyhnúť sa opakovanej komunikácii počas opakovaných návštev, napr. žiadostí o účasť v hodnotení skúseností používateľa. Spoločnosti VGD používajú súbory cookie napríklad na zapamätanie si voľby jazyka v súvislosti s vyplňovaním kontaktných formulárov alebo účasťou v diskusných fórach.

Spoločnosti VGD používajú funkčné súbory cookie aj vtedy, keď si návštevník založí osobný účet a chce sa prihlásiť. Pomocou súborov cookie spoločnosti VGD môžu bezpečne overiť totožnosť návštevníka prv, než mu umožní prístup k osobným informáciám uloženým na účte.

 

Funkčné súbory cookie

_UNAM

Tento súbor cookie sa obvykle spája s mechanizmom pre zdieľanie na sociálnych sieťach ShareThis, ktorý je na stránke umiestnený na účely zdieľania obsahu na rôznych sociálnych sieťach. Počíta kliknutia a zdieľania stránky.
Končí:  29.10.2018 23:00:00 GMT

COOKIE_CONSENT

Tento súbor cookie sa obvykle spája s oznámením o používaní súborov cookie a určuje voľbu používateľa, či súhlasí alebo nesúhlasí s používaním súborov cookie.  

Končí: 31.12.9999 23:59:59 GMT

 

Iné ako funkčné súbor cookie

_GA

Tento názov súboru cookie sa spája so systémom Google Universal Analytics - dôležitou aktualizáciou intenzívnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlišovanie jedinečných používateľov podľa priradeného náhodne vygenerovaného čísla ako identifikačného čísla zákazníka. Je vložený do každej žiadosti na stránke a používa sa na vypočítanie počtu návštevníkov, relácií a údajov o kampaniach pre správy z analýz stránky.
Končí: 4.7.2020 16:36:11 GMT
 

_GAT

Tento názov súboru cookie sa spája so systémom Google Universal Analytics a podľa dokumentácie sa používa na zníženie miery žiadostí - tým sa obmedzí získavanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou. Končí po 10 minútach.
Končí: 4.7.2020 16:36:11 GMT
 

_GID

Tento súbor cookie sa spája so systémom Google Universal Analytics. Vyzerá ako nový súbor cookie a od jari roku 2017 nebude od spoločnosti Google k dispozícii viac údajov. Zdá sa, že je to jedinečná hodnota pre uchovávanie a aktualizovanie každej navštívenej stránky.
Končí: 4.7.2020 16:36:11 GMT

PREF (YOUTUBE)

Tento súbor cookie, ktorý môže nastaviť Google alebo Doubleclick, môžu používať inzerujúci partneri na vybudovanie profilu záujmov pre zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Pracuje na základe jedinečnej identifikácie vášho prehliadača a zariadenia.
Končí: 4.7.2020 16:36:11 GMT

VISITOR _INFO1_LIVE (YOUTUBE)

Tento súbor cookie nastavuje Youtube na sledovanie preferencií používateľov pre YouTube videá vnorené do stránok. Môže určiť aj to, či návštevník internetovej stránky používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube.
Končí: 4.7.2020 16:36:11 GMT

BCOOKIE (LINKEDIN)

Používa ich služba sociálnych sietí na monitorovanie používania vložených služieb.
Končí: 28.4.2019 19:23:40 GMT

LANG (LINKEDIN) Pamätá si používateľom zvolený jazyk internetovej stránky.
Končí: 31.12.2020 23:59:59 GMT

BIZOID (LINKEDIN)

Neklasifikované

Končí:
12.9.2019 00:29:05 GMT

Ak sú potrebné súbory cookie deaktivované, návštevníkovi sa bude zdať, že niektoré časti internetových stránok nepracujú správne.

Návštevníci môžu zmeniť svoje nastavenia súborov cookie pre internetovú stránku spoločností VGD na adrese info.slovakia@vgd.eu s cieľom zrušiť už udelený súhlas.

Ak návštevník internetovej stránky navštívi aj internetovú stránku tretej strany prostredníctvom hyperlinku na internetovej stránky spoločností VGD, spoločnosti VGD odporúčajú návštevníkovi, aby si overil podmienky používania príslušnej internetovej stránky u administrátora a zistil si viac informácií o politikách tretích strán o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie.

Ak majú návštevníci ďalšie otázky o používaní súborov cookie alebo komentáre k politike spoločností VGD, môžu sa obrátiť na pracovníkov tímu pre ochranu osobných údajov na adrese info.slovakia@vgd.eu.