Dotácie a granty

Dotácie, granty a nenávratné finančné príspevky - toto sú možnosti, prostredníctvom ktorých môžete pomôcť rozvoju vášho podnikania. Častou prekážkou je však neinformovanosť o týchto možnostiach, nejasný proces a množstvo byrokratických prekážok. Našim poslaním je poskytnúť vám pomocnú ruku počas celého procesu od výberu výzvy a podania žiadosti až po ukončenie a vyhodnotenie projektu.

Eurofondové investičné plány sú rozdelené na programové obdobia. Momentálne sme v období kedy je potrebné vyčerpať viac než 8 mld. EUR z programového obdobia končiaceho v roku 2023 a 780 miliónov EUR z balíka REACT na zmiernenie dopadov koronakrízy. Súbežne začína nové programové obdobie 2021 – 2027 v ktorom bude na Slovensko alokovaných viac ako 40 mld. EUR, ktoré sa budú čerpať do roku 2030. 

Tento balík financií je určený:

  • na rozvoj miest a obcí (právomoci sa presúvajú regiónov),
  • pre podnikateľov na vývoj a inovácie, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu,
  • na inovácie a podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu,
  • na dotácie pre farmárov.
uspech-s-VGD

Ako prebieha spolupráca?

Úvodné stretnutie - počas stretnutia sa oboznámime s vašimi strategickými plánmi a vyberieme vhodný typ dotácie/grantu z aktuálne vyhlásených výziev. Môžeme sa zamerať buď na konkrétny účel alebo na smerovanie Vašej spoločnosti v celom rozsahu.

Príprava žiadosti - spolu s vami vypracujeme žiadosť v súlade s výzvou a príručkou ku konkrétnej dotácii, vrátane všetkých povinných príloh. Počas celého procesu Vám bude pridelený projektový manažér, ktorý Vás bude informovať o jednotlivých krokoch.

Kompletizácia a podanie žiadosti - aby sa zvýšila šanca na získanie dotácie, naším cieľom bude Vašu žiadosť skompletizovať v čo najkratšom možnom termíne. Po Vašom schválení bude žiadosť podaná.

Klarifikácia žiadosti - v prípade doručenia výzvy na doplnenie údajov, odstránenie formálnych alebo neformálnych nedostatkov sa viete na nás opäť obrátiť. Budeme nápomocný aj v tejto fáze procesu.

Rozhodnutie - kladné vyhodnotenie žiadosti je závislé od mnohých faktorov. V prípade schválenia žiadosti sa následne podpisuje Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku. V prípade neschválenia žiadosti, Vám pomôžeme vypracovať odvolanie proti rozhodnutiu.

Udržateľnosť projektu - vieme vám byť nápomocný aj počas etapy tzv. „udržateľnosti projektu“ až do samotného ukončenia projektu. Často je nutné spĺňať ďalšie povinnosti a hodnoty pre udržanie dotácie, či už v oblasti administratívnych činností, finančných tokov (žiadosti o platbu, vyčíslenie oprávnených výdavkov projektu), riadenia projektu (monitorovacie správy), alebo prípadnej kontroly zo strany poskytovateľa pomoci prípadne vyšších kontrolných orgánov.

Dokumentácia - kompletnú dokumentáciu pre vás budeme uchovávať v elektronickej podobe, v prípade potreby, najneskôr po ukončení celého procesu, Vám ju prehľadne usporiadanú odovzdáme.

spolupraca-dotacie

Prečo spolupracovať s nami?

Prevedieme vás zložitým procesom, ušetríme vám čas a energiu, ktorú by ste strávili študovaním výziev, príručiek, pokynov a vypĺňaním formulárov. Nemusíte sa zúčastňovať informačných stretnutí o administrácií projektov, ani orientovať sa v elektronických systémoch administrácie. Po celú dobu trvania projektu budeme za vás zabezpečovať administratívne, či komunikačné povinnosti.

Ste pripravený získať podporu na rozvoj svojho biznisu?

Dohodnite si s nami bezplatnú úvodnú konzultáciu!