Výroba

Manufacturing

MÁME PRAX VO VŠETKÝCH SEKTOROCH

Od svojho založenia máme vo VGD skúsenosti s vedením spoločností so zameraním na výrobu v rôznych podsektoroch a pri optimálnom výkone svojich služieb. Subsektory sa zvyknú líšiť a podliehajú zmenám právnych predpisov.

„Naši odborníci každým dňom monitorujú legislatívu aj preto, aby Vás mohli informovať o akýchkoľvek zmenách.“

Máme bohaté skúsenosti so zostavovaním manažérskych reportov, ktoré v jasnom paneli nástrojov (tzv. dashboarde) prezentujú tie informácie, ktoré sú považované za kľúčové z hľadiska potreby Vašej spoločnosti.  Takto môžu Vaše obchodné operácie prebiehať čo najhladšie.

„Či už hľadáte partnera na zefektívnenie Vašich administratívnych procesov, externý audit, podporu inovácií, poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov alebo pomoc pri fúziách spoločností, poradcovia VGD sa s vami porozprávajú o možnostiach a poradia vám riešenie šité na mieru Vašej spoločnosti.“

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našich poradcov.