Mzdové účtovníctvo

mzdove-uctovnictvo

Mzdy

Ak máte vo Vašej firme aspoň jedného zamestnanca, potom sa mzdové účtovníctvo týka aj Vás. Spracovanie miezd častokrát zaberá veľa času, preto sa mnohé podniky obracajú na pomoc outsourcingových špecialistov, ktorí vo firme preberú agendu súvisiacu so spracovaním miezd a sledujú najnovšie legislatívne zmeny.

„Vo VGD Vám okrem auditu, účtovných služieb a daňového poradenstva ponúkame aj mzdové služby.“

Dlhodobo patríme medzi špičku účtovno-poradenských spoločností na Slovensku. To, čo nám zaistilo vysokú priečku v tejto oblasti je hlavne systematické vzdelávanie a školenia našich zamestnancov, ktorí pravidelne obohacujú svoje know-how.

V rámci mzdového účtovníctva Vám náš VGD tím poskytuje široké spektrum služieb vrátane vedenia personálnej evidencie, prihlasovania a odhlasovania zamestnancov z a do inštitúcií, spracovania dovoleniek, vypracovania a zaslania výplatných pások v elektronickej forme priamo na e-mail alebo poradenstvo v oblasti zamestnávania cudzincov. Poradenstvo tiež poskytujeme v oblasti pracovného práva, miezd, HR, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a dane z príjmov.

mzdove-uctovnictvo

Mzdy

Ak nám udelíte súhlas, budeme vo Vašom mene komunikovať aj s verejnými inštitúciami, napríklad v rámci zasielania mesačného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu alebo zdravotnú poisťovňu. Popri plnení Vašich požiadaviek Vám zaistíme zníženie rizika udelenia pokuty a prispejeme k budovaniu Vášho dobrého mena. Rovnako znížime náklady na archiváciu papierových dokladov či dodržíme ochranu osobných údajov v zmysle GDPR.

„Sme profesionáli, preto očakávajte aktívnu komunikáciu počas celej spolupráce. Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov, ktorí sa s vami ochotne podelia o svoje skúsenosti.“

V rámci mzdového účtovníctva Vám náš VGD tím poskytne:

  • vedenie personálnej agendy;
  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnávateľa a zamestnancov;
  • kompletné spracovanie miezd vrátane zasielania mesačných výkazov;
  • zasielanie elektronických výplatných pások priamo na email Vašich zamestnancov;
  • poradenstvo pre oblasť Zákonníka práce, HR, sociálneho a zdravotného poistenia či daní z príjmov zo závislej činnosti;
  • poradenstvo v oblasti zamestnávania občanov z krajín EÚ a z krajín mimo EÚ;
  • komunikáciu s verejnými inštitúciami;
  • audit personalistiky a miezd;
  • školenia pre klientov na mieru.

Ak máte zamestnancov a hľadáte mzdového účtovníka alebo uvažujete o jeho zmene, neváhajte kontaktovať našich špecialistov.

Kontaktujte nás.