navrh smernice

Návrh smernice na podporu kapitálového financovania podnikov

Európska komisia vydala dňa 11. 05.

Čítaj viac
rodinny podnik

Rodinný podnik ako nová právna forma podnikania v podmienkach SR

Navrhovanou novelou zákona č. 112/2018 Z. z.

Čítaj viac
restrukturalizacia porovnanie

Nový zákon o hroziacom úpadku – základné porovnanie preventívnej verejnej a neverejnej reštrukturalizácie

Zákon č. 111/2022 Z.z.

Čítaj viac
skusenosti_trasfer_pricing

Praktické skúsenosti z daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie

Daňová kontrola zameraná na transferové oceňovanie už dlhšiu dobu spôsobuje obavy menším aj väčším

Čítaj viac
danova optimalizacia dochodok

Možnosti daňovej optimalizácie v každom veku s osobitným zreteľom na daňovníkov chystajúcich sa na nástup na dôchodok

S momentom začatia poberania starobného dôchodku súvisí aj odbremenen

Čítaj viac
zdanenie urokov z dlhopisov

Chystá sa zdanenie úrokov z dlhopisov nerezidentov

Očakávaná novela zákona o dani z príjmov od roku 2023 so sebou prináša ďalšiu novinku, ktorou je zavedenie zdanenia ú

Čítaj viac
holdingove_struktury

Holdingová štruktúra a jej osobitosti

Je vytvorenie holdingovej štruktúry atraktívna forma podnikania? 

Čítaj viac
odpocet DPH

Nárok na odpočet nesprávne účtovanej DPH zo strany daňového úradu, ak dodávateľ medzičasom vstúpil do likvidácie

Ako postupovať v prípade neoprávnene uhr

Čítaj viac
dokazne bremeno

Je unesenie dôkazného bremena plne v moci daňového subjektu?

Definícia dôkazného bremena

Čítaj viac
amendment labour law

11 najdôležitejších zmien novely zákonníka práce od 01.11.2022

01.11.2022 nadobudne účinnosť novela

Čítaj viac
zmeny_trasfer_pricing

Neprehliadnite návrh zmien v oblasti transferového oceňovania

Nedávno sme vás informovali o zmenách, ktoré navrhuje zaviesť Ministerstvo financií SR v obla

Čítaj viac
stravne_od_1.9.

Zmena výšky stravného od 01.09.2022

Dňa 06.08.2022 bolo zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na zák

Čítaj viac