Výstavba a vývoj projektov

Construction and project development

SME VAŠIM SKÚSENÝM PARTNEROM V KOMPLEXNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

Každá spoločnosť je iná a jednotlivé sektory majú tiež vlastnú daňovú legislatívu, ktorú sú povinné dodržiavať. Sektor stavebníctva v tomto nie je určite výnimkou. Na Slovensku sa na spoločnosti v tomto sektore vzťahujú veľmi špecifické právne predpisy v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia.

„Naši poradcovia s Vami skonzultujú všetky možné prekážky a možnosti.“

 V prípade nákupu alebo predaja nehnuteľností či poskytovania stavebných služieb Vám naši právni a daňoví poradcovia poskytnú spätnú väzbu o všetkých rizikách, ktoré môžu vzniknúť. K príkladom patrí uplatnenie / neuplatnenie DPH, revízia zmluvy na prácu s miestnym dodávateľom či iné.

„Vo VGD taktiež vieme vopred vypracovať štúdie uskutočniteľnosti pre všetky projekty a vypočítame aj celkovú cenu nákladov tak, aby ste sa počas samotného projektu nestretli s nepríjemnými prekvapeniami.“

Personálna politika a sociálna legislatíva mali v sektore stavebníctva vždy osobitný charakter. Platí to najmä z dôvodu rôznych druhov pracovných zmlúv. Sem patria dočasné pracovné zmluvy, zmluvy pre zamestnancov zo zahraničia a spolupráca so subdodávateľmi či freelancermi.

V tejto oblasti sú Vám k dispozícii naši experti na právne a sociálne právo, ktorí Vám vytvoria riešenie na mieru.

 

 

Ak máte ďalšie otázky, kedykoľvek nás môžete kontaktovať.