Udržateľnosť a ESG

Vykazovanie udržateľnosti

Implementácia smernice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – s odborníkmi na udržateľnosť z VGD Slovakia. Sme pripravení pomôcť Vám s pestrou škálou služieb – od nastavenia Vašej ESG stratégie až po audit informácií obsiahnutých vo Vašej ESG správe.

Kurz vykazovania informácií o udržateľnosti - NOVINKA

V dnešnom svete je zodpovedné podnikanie viac ako len trend - je to nevyhnutnosť. Náš ESG kurz je navrhnutý pre lídrov, manažérov a všetkých, ktorí potrebujú poskytnúť poradenstvo v oblasti reportingu v súlade so smernicou CSRD a chcú byť priekopníkmi v udržateľnosti. Toto školenie ponúka:

  • Praktické rady a nástroje pre efektívne implementovanie ESG stratégií.
  • Podrobné poradenstvo v oblasti reportingu v súlade so smernicou CSRD
  • Interaktívne workshopy s našimi odborníkmi.
  • Možnosť networkingu s rovnako zmýšľajúcimi profesionálmi

Školenie je možné naplno financovať v rámci projektu ÚPSVaR - Zručnosti pre trh práce. So všetkým, vrátane vyplnenia potrebných tlačív a ich podania, Vám pomôžeme.

Viac informácií nájdete TU.

Udržateľnosť vo vašej spoločnosti - viac ako len dodržiavanie predpisov

Stratégia – Súlad – Vykazovanie – Uistenie

Udržateľnosť - viac než len dodržiavanie predpisov.

Reporting informácií o udržateľnosti – byť pripravený sa oplatí

Celoeurópska smernica CSRD vstúpila do účinnosti začiatkom roka 2024. V praxi to znamená, že spoločnosti budú musieť uvádzať podrobné informácie o udržateľnosti vo svojich výročných správach, tie budú musieť byť navyše predmetom overenia audítorom. Zmeny sú zavádzané postupne podľa veľkosti spoločností:

Povinnosť vykazovať informácie vo výročnej správe za rok 2024:

a) subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami a 

b) obratom vyšším ako 40 mil. € alebo hodnotou majetku vyššou ako 20 mil. €

Povinnosť vykazovať informácie vo výročnej správe za rok 2025:

a) všetky spoločnosti, ktoré budú spĺňať aspoň 2 z nasledujúcich podmienok:

b) obrat vyšší ako 40 mil. €, hodnota majetku vyššia ako 20 mil. €, viac ako 250 zamestnancov

Prijatá smernica má však v sebe zakotvenú jednu zásadnú vec – vyššie uvedené spoločnosti budú musieť vykazovať informácie aj za celý svoj dodávateľsko-odberateľský reťazec. Aby si splnili svoje povinnosti, budú tak na pravidelnej báze vyžadovať od svojich obchodných partnerov pre nich potrebné a presné informácie. Ak ich nebudú vedieť získať od tých aktuálnych, je možné, že uprednostnia iných.

NAŠA ESG PONUKA – PORADÍME VÁM V KAŽDOM KROKU

Čo pre Vás môžeme spraviť?

ESG

 

Zaujíma Vás to? Neváhajte nás kontaktovať!

Ako inak vám môžeme pomôcť v oblasti udržateľnosti?

Ako inak vám môžeme ešte pomôcť?

Udržateľnosť: Články, ktoré by vás mohli zaujímať.

EÚ TAXONÓMIA ako súčasť balíka zmien v oblasti ESG

Taxonómia nie je o daniach

Čítaj viac

Zmeny vyplývajúce z novej smernice CSRD

Aké sú nové požiadavky na správu podľa schválenej smernice EÚ CSRD?

Čítaj viac

6 krokov ako úspešne zvládnuť proces hodnotenia dvojitej významnosti

6 krokov ako úspešne zvládnuť proces hodnotenia dvojitej významnosti

Čítaj viac

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať!

Potrebujete pomoc alebo máte otázky týkajúce sa tejto témy? Náš tím odborníkov je pripravený poskytnúť vám rady ušité na mieru. Kontaktujte nás a dohodneme si nezáväzné stretnutie tak, aby sme presne identifikovali Vaše potreby.

CSRD - čo by mali spoločnosti zohľadniť vo svojej správe

CSRD

Fakty a zaujímavosti

Smernica je zavŕšením desiatky rokov trvajúcich snáh o zvýšenie transparentnosti vo vykazovaní zelených informácií.

Zvýšené úsilie kladené na oblasť udržateľnosti môže byť (najmä pre mladú generáciu) rozhodujúcim faktorom pri výbere zamestnávateľa, prípadne môže prispieť k motivácií súčasných zamestnancov vo Vašej spoločnosti zotrvať.

Nosnými piliermi smernice sú závery z Parížskej dohody a Zelenej dohody, ktoré pred pár rokmi stanovili cieľ zabrániť otepľovaniu a vytvoriť klimaticky neutrálne spoločenstvo.

Smernica sama o sebe neprikazuje, že Vaša spoločnosť má byť „zelená“. Ide iba o komplexné zhodnotenie a reporting dopadov, ktoré má na oblasti ESG.

Hĺbková analýza situácie spoločnosti v oblastiach ESG môže skutočne prispieť k identifikácií neznámych rizík a príležitosti plynúcich z celosvetových rýchlych zmien.

Spoločnosti sa sami rozhodnú, ktoré oblasti udržateľnosti sú pre ne dôležité. Tým sa budú venovať a v rámci nich si stanovia merateľné ukazovatele, na základe ktorých budú môcť zhodnotiť svoj posun v priebehu času. Toto rozhodnutie bude vyplývať z novozavedeného konceptu – hodnotenia dvojitej významnosti.

Správne uchopenie témy ESG môže výrazne zlepšiť reputáciu spoločnosti a poskytnúť jej strategickú výhodu.

Zavedenie prísnejších požiadaviek kladených na udržateľnosť bude stimulovať dopyt po zelených produktoch a službách.

Zavedenie CSRD môže vyžadovať reorganizáciu a prispôsobenie interných procesov firiem.

Častokrát opomínanou súčasťou CSRD je aj EÚ taxonómia, ktorá poskytuje klasifikáciu ekologicky udržateľných činností a má za cieľ usmerniť investície do zelených projektov.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti udržateľnosti (najmä environmentálnu) sa dá očakávať, že tlak na sprísňovanie dodržiavania bude rásť zo strany regulačných orgánov ako aj zo strany zákazníkov.