Doprava a logistika

Transport and logistics

Poskytujeme miestne rady na medzinárodnej úrovni

Odvetvie logistiky je pre podnikateľov dlhodobo náročným, najmä z dôvodu medzinárodného rozsahu, ktorého sa dotýka. V dôsledku toho podniky podliehajú rýchlo sa meniacim právnym predpisom na lokálnej, ale aj európskej úrovni, keď sa prispôsobujú európskym smerniciam.

„Daňoví, právni a sociálni poradcovia VGD vždy držia krok so všetkými novými smernicami a právnymi predpismi, aby zabezpečili, že Vaša spoločnosť bude fungovať v súlade so zákonom.“

Pomôžeme Vám so všetkými formalitami a povinnosťami, ktoré sa týkajú založenia Vašej spoločnosti, ako aj so starostlivosťou so žiadosťami o refundácie zahraničnej DPH. Navyše, naši odborníci v oblasti sociálneho práva ponúkajú perzonalizované poradenstvo ohľadom zamestnávania pracovníkov z iných krajín.

„Ak plánujete podnikať medzinárodne, vo VGD Vás môžeme týmto procesom sprevádzať už od procesov nastavovania optimálnej formy pre Vašu spoločnosť. Je to dôležitý krok, ktorého sa s nami nemusíte obávať.“

Naši špecialisti sú oboznámení so všetkými medzinárodnými a európskymi smernicami, no môžete dôverovať aj našim zahraničným pobočkám VGD či medzinárodnej sieti Nexia International, ktorej sme súčasťou.

 

 

Ak máte ďalšie otázky, kedykoľvek kontaktujte našich poradcov.