Neziskové združenia

Non-profit and associations

SME VAŠIM SPARING PARTNEROM!

Ako nezisková organizácia často strávite veľa času tým, aby údaje vo Vašich účtoch boli aktualizované. Tento čas by ste však prirodzene mali uprednostniť na splnenie poslania Vašej organizácie, pretože to je účel, pre ktorý ste organizáciu založili.

„Naši poradcovia každý deň veľmi pozorne sledujú osobitné právne predpisy pre neziskové organizácie a združenia.“

Vďaka našim radám a digitálnym platformám Vám pomôžeme zjednodušiť a zefektívniť Vaše účtovníctvo. Navyše, naši daňoví experti a právnici Vás s radosťou prevedú cez všetky potrebné úkony, ktoré sú nevyhnutné pre hladké fungovanie Vašej organizácie.

 

 

Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na našich poradcov.