Podnikateľský a finančný plán

Podstatným jadrom k štartu spoločnosti je kvalitný podnikateľský a finančný plán. A to vedia úplne všetci. Od biznis partnerov, ktorí práve váhajú, či s Vami začnú spolupracovať až po kľúčových investorov. Všetci totiž potrebujú vedieť, prečo práve Vaša spoločnosť bude úspešná.

„VGD má viac ako 20 ročné skúsenosti v budovaní úspešných podnikateľských a finančných plánov.“

Naši finanční poradcovia Vám radi pomôžu rozbehnúť Váš startup a tešiť sa z Vašich úspechov.

Financieel plan

Podnikateľský plán

Takmer každý biznis začína nápadom. Táto myšlienka však musí byť tvarovateľná, čo znamená, že musíte jasne vedieť, čo idete vo Vašej budúcej firme realizovať. Jedným z najdôležitejších aspektov takejto analýzy je preukázanie realizovateľnosti Vášho konceptu alebo nápadu. S dobre vypracovaným podnikateľským plánom presvedčíte investorov oveľa rýchlejšie, že ste nad projektom seriózne uvažovali už predtým, inak to pre nich nebude znamenať nič iné ako prchký a lacný pokus.

Z čoho by mal biznis plán pozostávať?  To je pre začínajúceho podnikateľa, ktorý si chce počínať dobre, tvrdý oriešok. Naši finanční poradcovia Vám v nasledujúcich riadkoch poradia niekoľko oporných bodov, ktoré by ste pri vypracúvaní podnikateľského plánu mali zvážiť:

  • Opíšte svoj nápad a použite SWOT analýzu na objasnenie silných a slabých stránok projektu, ale tiež príležitostí, do ktorých Vám môže projekt otvoriť dvere;
  • Objasnite kto ste a aké máte skúsenosti. Potencionálny investor Vám bude ľahšie dôverovať, ak uvidí, že už disponujete nejakými skúsenosťami a máte jasnú štruktúru, víziu a cieľ spoločnosti;
  • Vykonajte analýzu trhu. Partnerom ukážete, že ste si vedomí konkurencie na trhu, a že váš nápad, koncept, respektíve spoločnosť reaguje na potreby trhu;
  • Opíšte ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Takto získajú aj budúci investori jasnejšie informácie o smere, ktorým sa chcete so svojou spoločnosťou do budúcna uberať;
  • Ozrejmite, akým spôsobom budete dosahovať Vaše ciele. V rámci tohto bodu uvažujte nad marketingovou stratégiou, cenou, spôsobom predaja produktov (online, offline) a podobne;
financieel plan

Finančný plán

Finančný plán patrí k najdôležitejším častiam podnikateľského plánu, pretože potrebujete záujemcom o investovanie ukázať, že Váš biznis bude ziskový. Častokrát je náročné vystavať finančný plán správne, keďže ako podnikateľ síce môžete mať určité obchodné znalosti, ale nie ste finančný expert.

„Naši finanční poradcovia Vám pomôžu pripraviť najlepší možný finančný plán.“

Je vôbec finančný plán nevyhnutný? Nie vždy. Je však akýmsi nepísaným pravidlom pri zakladaní spoločnosti s ručeným obmedzením alebo živnosti, kde ručíte svojím majetkom. Každopádne, je vhodné, aby ste mali vypracovaný finančný plán. V budúcnosti sa tak môžete vyhnúť nepríjemným prekvapeniam. Navyše, takýto plán môže výrazne posilniť Vašu vyjednávaciu pozíciu s potencionálnymi investormi.

Dobre podložený finančný plán dáva Vašim investorom či financujúcej banke obraz o:

Vašom vklade;

Odpovedáte tu na otázky potrebných zdrojov na založenie a pokračovanie Vašej spoločnosti; prostriedkov, ktoré do podnikania vložíte;  či to, koľko kapitálu potrebujete vyplniť z externých zdrojov a ako to dosiahnete.

Vašej štruktúre nákladov;

Zodpovedáte tu na otázky pomeru príjmov a výdavkov, fixných nákladov či potreby peňazí, ktoré musíte mať k dispozícii počas Vašej činnosti. 

Vašom cash flow;

V tejto časti odpoviete na otázky týkajúce sa faktorov, ktoré ovplyvňujú príjmy a výdavky a čo ich spôsobuje.

Finanční poradcovia VGD Vám radi pomôžu a odpovedia vám na všetky otázky. Ak máte záujem, vypracujú najlepší možný finančný plán. Popri tom ich bude podporovať široký multidisciplinárny tím právnikov, daňovníkov, účtovníkov či iných špecialistov, ktorí poskytnú odpovede na akékoľvek ďalšie otázky, ktoré sa môžu ukázať pri zostavovaní optimálneho finančného plánu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa biznis plánu alebo finančného plánu, kontaktujte našich poradcov.