Podnikové financie

Možno plánujete prevziať spoločnosť, respektíve chcete rozšíriť svoje podnikanie. Možno Vás trápi otázka vypracovania akvizičnej stratégie alebo sa zamýšľate nad budúcnosťou firmy, keď rozhodujete, či ju posuniete tretej strane alebo postúpite dedičom. VGD má na palube správnych ľudí, ktorí Vás prevedú týmito zložitými procesmi.

„Silnou stránkou našich špecialistov na podnikové financie je, že okrem odbornosti a dlhoročných skúseností v oblasti akvizícií a fúzií, majú aj multifunkčný tím, ktorý Vás podporí vo všetkých možných oblastiach.“

Tento tím sa tiež špecializuje na dane a všetky aspekty sociálneho a pracovného práva, s ktorými sa pravdepodobne budete počas procesu prevzatia zaoberať. 

Merger and acquisition support

Poradenstvo v oblasti podnikových kombinácií, zlúčení a akvizícií

Naši poradcovia v oblasti podnikového financovania Vám počas obstarávania budú asistovať od A po Z. Týmto spôsobom budete mať odpovede stále po ruke a správne sa tak rozhodnete pre kroky, ktoré práve potrebujete.

  • Ak ste sa zatiaľ neskontaktovali s existujúcim kupujúcim alebo predajcom, naši experti Vám poskytnú jasnú a informatívnu biznis analýzu. Analyzujeme tiež uskutočniteľnosť veľkých investícií, kapitálových operácií, fúzií, obstarávaní alebo predajov, takže sa môžete rozhodnúť pre viacero z možností. A vybrať si pre Vás tú najvýhodnejšiu.
  • Ak ste už s druhou stranou v kontakte, vypracujeme zrozumiteľné informačné memorandum, ktoré bude obsahovať všetky relevantné informácie slúžiace na prípravu rokovaní. Pomôžeme tiež s náčrtom celého procesu, zodpovieme na otázky kupujúcich a podobne
  • Počas rokovaní si naši špecialisti sadnú za stôl s druhou stranou, aby asistovali v záležitostiach týkajúcich sa ceny a podmienok.   
Due diligence

Due diligence

Aby sa po nadobudnutí novej spoločnosti predišlo nepríjemným prekvapeniam, naši experti vykonávajú rozsiahle finančné posudky, a to tak pre predávajúceho, ako aj kupujúceho. V rámci tejto spolupráce sa zameriavame na prvky, ktoré hýbu s cenou.

Patria sem:

  • Analýza EBITDA, teda zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov;
  • Analýza vykonávaných korekcií;
  • Aktuálne obchodovanie;
  • Prehľad úrovne prevádzkového kapitálu;
  • Prehľad finančných dlhov, záväzkov a pohľadávok;

Výsledkom je zreteľný a presný report, ktorý zahŕňa tak daňové, ako aj sociálne a právne záležitosti. Tento dokument je základom záruky a zábezpeky. Tie sú následne zahrnuté v kúpnej zmluve.

Valuations

Oceňovanie

Nestranné ocenenie spoločnosti je pre novú akvizíciu nevyhnutné. Vašu spoločnosť oceníme na základe štandardných metód, akými sú metóda diskontovaných výnosovEBITDA.

V prípade realitných a holdingových spoločností alebo spoločnosti bez zisku sa ocenenie určuje na základe upraveného vlastného imania. Keď hľadáme porovnateľné spoločnosti, využívame medzinárodnú databázu, ktorá vypočítava hodnotu na základe váženého priemeru nákladov kapitálutrhového násobku EBITDA. To Vás môže uistiť, že oceňovanie prešlo testom.

Investment plan

Príprava investičného plánu

Všetky Vaše čísla vkladáme do investičného plánu, ktorý poskytuje prehľad o Vašich potrebách financovania v budúcnosti. Toto všetko sa stáva súčasťou Vášho podnikateľského plánu, ktorý raz môžete použiť na navýšenie kapitálu.

„V prípade potreby sa naši experti zúčastnia rokovaní s finančníkmi alebo fondmi súkromného kapitálu.“

transakcie

M&A TRANSAKCIE

Leto je v plnom prúde a práve to je vhodný čas na začítanie sa do problematiky, ktorá síce patrí medzi tie náročnejšie, ale o to viac sme sa ju snažili podať zjednodušene a sprístupniť čo najväčšiemu počtu čitateľov. Radi by sme Vám predstavili našu sériu článkov o transakciách v oblasti M&A – teda fúzií a akvizícií - zameranú na objasnenie niektorých odborných pojmov a vyzdieľanie niektorých osvedčených postupov, oboje "ľudskou" rečou.

Epizóda 1: Úvod do M&A transakcií a základné typy predajných procesov

Epizóda 2: Typické fázy predajného procesu

Epizóda 3: Typy transakcií predaja a kúpy spoločnosti

Ak máte otázky týkajúce sa podnikového financovania, kontaktujte našich poradcov.