Zamestnanie a benefity

 • Ako sa pripravujete na príchod sociálneho inšpektorátu?
 • Žiada zamestnanec zvýšenie mzdy?
 • Aké sú možnosti na udržanie nákladov práce na dostupnej úrovni pre Vašu spoločnosť?
 • Ako môžete optimalizovať svoju politiku odmeňovania?
 • Máte starších zamestnancov – aké výhody a nevýhody z toho plynú?
 • Aké práva a povinnosti máte?
 • Ako môžete ako podnikateľ zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom svojich zamestnancov?
 • Riešite vo Vašej firme flexibilný pracovný čas alebo prácu na diaľku?
Arbeidsrecht

SME VAŠIM KONTAKTNÝM BODOM V OBLASTI SOCIÁLNEHO PRÁVA

Ak ste si položili niektorú z vyššie uvedených otázok alebo ste v niektorej z týchto oblastí aktívni, ozvite sa odborníkom z VGD v oblasti sociálneho pracovného práva.

„Môžete s nami hovoriť o všetkých otázkach týkajúcich sa zamestnania, pracovného práva alebo personálnej politiky.“

Naši poradcovia Vám radi pomôžu s problémami v týchto oblastiach a poskytnú Vám potrebné rady na zabezpečenie optimálneho fungovania Vašej organizácie, ako aj splnenia všetkých legislatívnych a iných požiadaviek.

V prípade individuálneho alebo kolektívneho sporu sú špecialisti VGD v oblasti sociálneho práva pripravení pomôcť Vám pri rokovaniach s rôznymi vládnymi agentúrami alebo pri rokovaniach s odborovými zväzmi, s cieľom nájdenia najlepšieho riešenia pre všetky strany.

Social Audit

Oblasti, ktorých vynikáme

 • Sociálny audit;
 • Podpora pri prepúšťaní;
 • Optimalizácia politiky odmeňovania;
 • Pracovné predpisy;
 • Podpora pri kontrolách sociálnych inšpektorátov;
 • Rokovania s národným úradom práce, odbormi a inšpektorátmi o individuálnych alebo kolektívnych sporoch;
 • Problémy s ukončením kariéry;
 • Pracovný čas;
 • Medzinárodné zamestnanie (kam patrí napr. pracovné povolenie);

Pre viac informácií o našom poradenstve v oblasti riadenia zamestnancov a ľudských zdrojov navštívte, prosím, sekciu HR poradenstva.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte našich poradcov v oblasti sociálneho práva.