HR poradenstvo

Ľudia sú srdcom každého biznisu. Práve oni pridávajú hodnotu Vašej spoločnosti a posúvajú jej služby na vyššiu úroveň. So zamestnancami však súvisia rôzne sociálne výhody, právne povinnosti a rôzne administratívne formality týkajúce sa personálnej politiky. Tie sú častokrát komplikované.

„HR poradcovia VGD sú pripravení poskytnúť jasnejší a osviežujúcejší pohľad na Vašu personálnu politiku.“

HR audit

HR Audit

Personálny a organizačný audit slúži na hodnotenie ľudských zdrojov, ich riadenie a organizačné usporiadanie. Jeho výsledkom sú odporúčania týkajúce sa uplatnenia a rozvoja kľúčových zamestnancov firmy, zdokonalenie nástrojov riadenia ľudských zdrojov a zefektívnenie jeho organizačnej štruktúry.

 

 

Personálny audit má dve základné zamerania, a to:

 1. audit ľudských zdrojov a
 2. audit riadenia ľudských zdrojov firmy.

"Spoločným cieľom personálneho auditu je zmapovať a zefektívniť riadenie ľudských zdrojov a ich využitie vrátane posilnenia firemnej kultúry. Tento proces veľmi často prináša významné finančné a personálne úspory, a to práve vzhľadom na zvýšenie efektivity využitia ľudských zdrojov."

S čím Vám vo VGD pomôžeme?

 • S nastavením organizačnej štruktúry;
 • So zadefinovaním pracovných náplní;
 • So zmapovaním Vašich procesov – nábor a výber zamestnancov, onboarding, odmeňovanie, systéme vzdelávania, systém benefitov;
 • S popisom Vašich personálnych procesov do jasnej a zrozumiteľnej štruktúry – Interné smernice;
 • S nastavením internej komunikácie v spoločnosti a tímovými aktivitami vedúcimi k angažovaným zamestnancom.

Výstupom auditu je popis súčasného stavu a odporúčania v jednotlivých oblastiach.

 

HR advisory

HR a krátkodobé interim služby

Interim Manažér Vám zabezpečí kompletnú agendu ľudských zdrojov. Radi Vám ju poskytneme, ak je Váš manažér menej skúsený a uvíta expertízu v jednotlivých oblastiach, prípadne ak HR manažéra ešte nemáte a potrebujete rozvíjať Vašich ľudí a procesy. Naše služby budú vždy šité na mieru podľa Vašich aktuálnych potrieb.

Pomôžeme Vám vyriešiť Vašu krátkodobú potrebu a zabezpečíme pre Vás Outsourcing Vašej agendy ľudských zdrojov ak:

 • Ste v procese hľadania HR špecialistu a potrebujete dočasne zastrešiť túto agendu;
 • ešte nepotrebujete HR na plný úväzok (menšie firmy);
 • Chýba Vám časť Vášho HR „puzzle“ (expertíza v niektorej z mnohých oblastí);
 • Plánujete vytvoriť HR pozíciu, ale neviete kde začať;
 • Prechádzate reštrukturalizáciou a Váš HR špecialista potrebuje v tomto procese odborného partnera.
Uw administratieve partner

Sme vždy nablízku

Naši HR poradcovia sú vždy pripravení s Vami spolupracovať na všetkých aspektoch politiky ľudských zdrojov či na riešeniach rôznych problémov, ktoré môžu vyplávať na povrch. Napríklad Vám môžeme asistovať pri aspektoch personálnej politiky (nábor, odmeny, rozvoj, ohodnotenie, organizácia) alebo poskytovať podporu v rôznych situáciách, kam patria:

 

 

 • problémy sociálneho práva;
 • prepustenie zamestnancov;
 • konflikty medzi personálom;
 • problémy s „vyhorením“;
 • procesný skríning.

Pre viac  informácií v tejto oblasti navštívte aj našu sekciu Zamestnanie a benefity.

K všetkým vyššie spomínaným procesom Vám naši HR poradcovia môžu pomôcť aj ako administratívny partner a prebrať Vám celú agendu personálnej správy Vašej spoločnosti alebo iba jej časť a vstupovať tak do diskusie so mzdovým účtovníkom. Takto sa môžete zamerať na svoju hlavnú činnosť, a tým je Vaše podnikanie.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa HR oddelenia? Kontaktujte našich poradcov.

HR-manazment

HR manažment počas krízy

Pozrieme sa s Vami na prácu s ľuďmi inak ako len na znižovanie počtu zamestnancov a budeme Vašim strategickým partnerom v procese riadenia zmeny:
HR stratégia vs. HR operatíva. Kto sú moji kľúčoví zamestnanci?
• Nastavíme s Vami nevyhnutnú optimalizáciu štruktúry a personálnych nákladov tak, aby ste nestratili kľúčových zamestnancov.
• Budeme Vás navigovať do budúcnosti. Aká bude Vaša pokrízová HR Stratégia?

HR manažment počas krízy (tzv. outplacement) začína v momente, keď nastane rozhodnutie, že ďalšie fungovanie firmy je spojené so znižovaním počtu zamestnancov (z akýchkoľvek dôvodov).

Ako môžete outplacement využiť vo svojej firme a čo tým získate? Nezávislý expertný pohľad na proces znižovania počtu zamestnancov, tak aby ste neprišli o kľúčových zamestnancov.