DPH

Právne predpisy týkajúce sa nepriamych daní alebo DPH pozostávajú z komplexného súboru vnútroštátnych a medzinárodných pravidiel, ktoré sa neustále menia a môžu mať vplyv na každodenné činnosti podnikateľa. Sféra DPH je samo o sebe práca na plný úväzok.

„Vo VGD rozumieme tejto legislatíve v oblasti DPH a radi Vám s ňou pomôžeme. Neustále sledujeme jej zmeny a na ich základe predkladáme praktické návrhy a riešenia.“

VAT advice tailored to your company

U NÁS NÁJDETE PODPORU NA OTÁZKY TÝKAJÚCE SA DPH

Pre VGD špecialistov na DPH nie je úlohou iba oboznámiť Vás ako podnikateľa so zložitosťou nepriameho zdaňovania. Cieľom je pomoc pri zodpovedaní všetkých otázok a problémov, ako aj poskytnutie proaktívnych služieb, ktoré Vás budú informovať o nedávnych zmenách.

Ako odborníci na DPH sa zameriavame hlavne na obchodné spoločnosti na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. Obsiahle vedomosti a skúsenosti máme tiež v neziskovom sektore.

Navyše, DPH tím spoločnosti VGD Slovakia je súčasťou internej medzinárodnej siete VGD a externej medzinárodnej siete Nexia. To nám umožňuje nájsť odpovede na akékoľvek  otázky týkajúce sa DPH kdekoľvek na svete.

DPH

Naše služby v oblasti DPH

DPH Tím spoločnosti VGD ponúka nasledujúce kategórie služieb:

  • Zastúpenie pri DPH;
  • Redundacie zahraničnej DPH;
  • Poradenstvo;
  • Audit;
  • Školenie;

DPH tím spoločnosti VGD Vám okrem iného poskytne konkrétnu asistenciu v týchto oblastiach:

  • Plnenie formalít týkajúcich sa DPH pre slovenské a zahraničné zdaniteľné osoby (žiadosť o pridelenie čísla DPH a licencie k DPH, podanie priznaní k DPH a ďalšie výpisy a priznania, vedenie a / alebo dohľad nad DPH účtovníctvom, vytváranie a dohľad nad skupinovou DPH registráciou atď.), pomoc pri kontrole DPH, sporoch a zákonných úpravách atď.;
  • Poradenstvo vo všetkých dôležitých chvíľach životného cyklu Vašej spoločnosti (založenie, reštrukturalizácia, likvidácie);
  • Poradenstvo o plánovaných zmenách obchodných tokov, implementácii nového účtovného balíka, pomoc pri príprave rozhodnutí;
  • Poradenstvo v oblasti optimalizácie DPH a pokynov na implementáciu;
  • Proaktívny audit DPH v súvislosti s novými akvizíciami, audit v rámci štatutárneho auditu alebo audit ako samostatný produkt;

Máte nejaké ďalšie otázky? Kontaktujte našich odborníkov!