Zdaňovanie výnosov z dlhopisov sa opäť mení

Zahraniční investori nebudú v SR zdaňovať výnosy z komerčných dlhopisov.

Od roku 2023 museli zahraniční investori (daňoví nerezidenti SR) zvýšiť pozornosť, ak im zo Slovenskej republiky plynuli výnosy (úroky) z komerčných dlhopisov. Mohli totiž podliehať zdaneniu. O zmene sme písali v našom článku Chystá sa zdanenie úrokov z dlhopisov nerezidentov.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť 18.4.2023, vracia právnu úpravu do stavu účinného do konca roka 2022.

Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácané slovenskými daňovými rezidentmi alebo slovenskými stálymi prevádzkarňami zahraničným daňovým rezidentom (zahraničným investorom) znovu nepodliehajú zdaneniu na Slovensku (nemajú v SR zdroj príjmov).

Daň vybranú zrážkou v roku 2023 do účinnosti zmeny budú môcť daňoví nerezidenti (zahraniční investori) považovať pri podaní daňového priznania na Slovensku za preddavok na daň.

 

Máte otázky k tejto téme?

Neváhajte sa obrátiť na tím našich špecialistov.

Najnovšie správy

vat refund

Posledné dva týždne na vyžiadanie DPH z iných členských štátov

Čítaj viac
institut odstiepenia

Nový zákon o podnikových premenách zavádza inštitút odštiepenia a mnohé ďalšie novinky

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac