Chystá sa zdanenie úrokov z dlhopisov nerezidentov

Očakávaná novela zákona o dani z príjmov od roku 2023 so sebou prináša ďalšiu novinku, ktorou je zavedenie zdanenia úrokov z dlhopisov plynúcich nerezidentom.

V súčasnosti výnosy plynúce slovenskému daňovému nerezidentovi z akýchkoľvek dlhopisov (či už štátnych alebo podnikových) nepredstavujú príjem zo zdroja na území SR. Takýmto výnosom boli napríklad úroky z komerčných dlhopisov, konkrétnejšie tiež napríklad z hypotekárnych záložných listov.

Situácia pre zahraničných investorov sa od budúceho roka má zmeniť. Príjmom zo zdroja na území SR budú aj výnosy z dlhopisov (okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok).

Cieľom zdaňovania spomínaných výnosov (úrokov) je zamedziť obchádzaniu zdanenia výnosov z komerčných, najmä podnikových dlhopisov, ktoré domáci emitenti emitovali na zahraničných trhoch. V súčasnosti o novele zákona o dani z príjmov rokuje parlament.

Kedy sa zdanenie úrokov z dlhopisov v SR neuplatní

Naďalej však budú existovať aj situácie, kedy úroky z podnikových dlhopisov nebudú zdanené v SR, i napriek tomu, že ich zdroj bude plynúť z území SR, a to konkrétne:

  • v prípade výplaty úrokového výnosu z dlhopisov plynúceho daňovníkom členských štátov EÚ medzi prepojenými osobami (existuje 25 % podiel na základnom imaní po dobu aspoň 24 mesiacov – napr. vzťah matka - dcéra), alebo
  • v prípade výplaty úrokového výnosu rezidentom štátov, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a táto zmluva by neprisudzovala právo na zdanenie SR.

Prakticky sa zmeny v zdaňovaní dlhopisov dotknú predovšetkým daňovníkov z nezmluvných krajín, pri ktorých doposiaľ absentovala právna úprava v podobe definovania zdroja týchto príjmov v SR.

Náš tím skúsených odborníkov je pripravený zodpovedať Vaše otázky.

Neváhajte nás kontaktovať.

zdanenie urokov z dlhopisov

Najnovšie správy

daň z príjmov

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2024

Čítaj viac
životne_minimum

Výška životného minima platná od 1.7.2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac