Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľov vo vzťahu k celoplošnému testovaniu na COVID – 19

Slovensko v posledných týždňoch zasiahla druhá vlna pandémie. Vláda sa v tejto súvistosli rozhodla urobiť dôležité opatrenia na zastavenie ďalšieho šírenia koronavírusu. Na území Slovenskej republiky sa preto v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 (ďalej len „testovanie“). Nakoľko testovanie je založené na báze dobrovoľnosti, môžu nastať rôzne situácie vo vzťahu k zamestnancom, s ktorými sa zamestnávatelia stretnú.

1. ZAMESTNANEC SA TESTOVANIA ZÚČASTNÍ

A. Zamestnanec má negatívny výsledok testu – takýto zamestnanec nemá obmedzenú slobodu pohybu a môže vykonávať prácu bez obmedzenia.

B. Zamestnanec má pozitívny výsledok testu - takýto zamestnanec má obmedzenú slobodu pohybu a nemôže vykonávať prácu bez obmedzenia. Ide o prekážku v práci na strane zamestnanca a tento má nárok na nasledovné:

  • na čerpanie pandemického nemocenského;
  • na výkon z práce z domu ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti;
  • na čerpanie dovolenky (po dohode so zamestnávateľom)
  • na čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy, tzv. voľno platené priemernou hodinovou mzdou (po dohode so zamestnávateľom)
  • pracovné voľno bez náhrady mzdy, tzv. neplatené voľno (po dohode so zamestnávateľom)

B. ZAMESTNANEC SA TESTOVANIA NEZÚČASTNÍ

Takýto zamestnanec má obmedzenú slobodu pohybu a nemôže vykonávať prácu bez obmedzenia. Ide o prekážku v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ má nasledovné možnosti:

  • nariadiť výkon z práce z domu ak to dohodnutý druh práce umožňuje;
  • nariadiť čerpanie dovolenky – tu je treba dodržať 7 – dňovú informačnú povinnosť t.z. čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť 7 dni vopred, resp. ak ide o nevyčerpanú, tzv. stará dovolenka informačná lehota sa skracuje 2 dni vopred;
  • poskytnúť zamestnancovi čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy, tzv. voľno platené priemernou hodinovou mzdou
  • poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, tzv. neplatené voľno

Situáciu spojenú s opatreniami vlády v súvislosti s koronavírusom neustále sledujeme. V prípade, že potrebujete bližšie informácie o pomoci štátu pri čerpaní príspevkov na udržanie zamestnanosti, neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov a  napíšte nám svoj dotaz na support.covid19@vgd.eu. Ďalšie užitočné informácie nájdete na našej webovej stránke, Facebooku a Linked-Ine.

Upozornenie: Informácie poskytnuté odberateľovi, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu VGD Legal s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Máte záujem o detailnejšie informácie?

Poradíme vám! 

Najnovšie správy

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Čítaj viac
dan z prijmu

Nepremeškajte lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac