Medzinárodné podniky

Internationale ondernemer

Miestne poradenstvo na medzinárodnej úrovni

Ak sa pozeráte za horizont svojich možností alebo uvažujete o expanzii do iných krajín, naši poradcovia Vás budú vždy podporovať až do cieľa.

Medzinárodná expanzia často vyvoláva otázky tykajúce sa fúzií podnikov alebo správneho vyriešenia záležitostí týkajúcich sa prevzatia spoločnosti, kam patria záležitosti ohľadom ceny transferu, právnych alebo daňových otázok.

„Naši poradcovia sú odborníkmi vo všetkých oblastiach a majú skúsenosti so zákonmi v mnohých krajinách. Aj preto Vám poskytnú relevantné odpovede na všetky otázky.“

Budeme Vás sprevádzať celým akvizičným procesom alebo Vám ponúkneme daňové poradenstvo prispôsobené vašej spoločnosti.

Ak hľadáte partnera ako VGD aj v zahraničí, nemusíte sa obávať. Prostredníctvom našej vlastnej German desk, našich VGD kolegov vo viacerých európskych krajinách, ako aj našej medzinárodnej siete partnerov Nexia Vám môžeme asistovať na všetkých medzinárodných úrovniach.

 

 

Ak potrebujete radu prispôsobenú Vašej spoločnosti, kontaktujte našich poradcov!