Odložené poistné? Uhraďte ho do konca roka!

Počas prvej vlny pandémie ponúkla Sociálna poisťovňa možnosť odložiť si splatnosť poistného za mesiace marec, máj, jún a júl 2020 („pandemické“ mesiace). Po novom na svojej webovej stránke upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj zamestnávateľov, ktorí využili túto možnosť, aby nezabudli na povinnosť uhradiť platby do 31. decembra 2020. Aj vzhľadom na to, že ich počas posledných týždňov roka čaká náročné finančné obdobie, je vhodné si platby vopred naplánovať a vyhnúť sa riziku, že sa stanú dlžníkmi.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie  do 31. decembra 2020 platil len  v časti poistného za zamestnávateľa.  Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie sa za zamestnancov posunutá nebola a mala byť zaplatená v riadnom termíne.

Taktiež povinnosť vykazovať poistné podaním mesačných výkazov menená nebola ani v čase koronakrízy a zamestnávatelia boli  povinní vykazovať poistné podaním mesačných výkazov aj za mesiac, v ktorom ho majú odložené alebo odpustené.
Sociálna poisťovňa bude na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za „pandemické“ mesiace upozorňovať aj prostredníctvom e-mailových správ. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt.

Odložené splatnosti poistného na sociálne poistenie za „pandemické“ mesiace uhrádzajú SZČO i zamestnávatelia na účet príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici buď naraz, jednou sumou za všetky mesiace (v tomto prípade ako špecifický symbol uvádzajú jeden z „pandemických“ mesiacov, za ktorý majú odloženú splatnosť, napr. ak majú odloženú splatnosť za mesiace 3, 5 a 6, tak ako špecifický symbol uvedú 032020 alebo v tvare 202003), alebo postupne a osobitne zvlášť za každý mesiac, za ktorý majú odloženú splatnosť, najneskôr však do predĺženej splatnosti poistného do 31. decembra 2020. Sociálna poisťovňa odporúča odložené platby poistného uhradiť osobitne od platby poistného za aktuálne obdobie. Variabilný symbol zostáva nezmenený a je ním číslo odvádzateľa poistného, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.

Zamestnávateľom, živnostníkom ako aj  ostatným samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí nezaplatia odložené poistné včas, t. j. do 31. 12. 2020, Sociálna poisťovňa :

1. predpíše penále,  a

2. pokiaľ čerpali niektorú z dávok nemocenského poistenia v spomínanom období, kedy mali povolenú splatnosť, tak tieto dávky budú musieť vrátiť.

V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, obráťte sa na našich odborníkov. Viac informácií o našich službách nájdete na našej webovej stránkefacebooku a Linked-Ine.

Poskytneme vám bližšie informácie.

Kontaktujte nás! 

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

The National Council of the Slovak Republic Passed the Long-Awaited Amendment to the VAT Act

Read more
zvysenie_spotrebnej_dane_na_tabak_a_tabakove vyrobky

Higher excise duty on tobacco and tobacco products

Read more

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac