R&D – SUPERODPOČET

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny nástroj financovania inovácií, ktorý je slovenským firmám k dispozícii od roku 2015. Táto podpora vedy a výskumu je založená na daňových úľavách z výdavkov vynaložených na výskumno-vývojové aktivity.

Aj keď ide o podporu vedy a výskumu, nemusí to nutne znamenať, že musíte vo svojom podniku ukrývať laboratórium. Superodpočet sa môže uplatňovať v rôznych priemyslových odvetviach – od IT až po potravinárstvo či textilnú výrobu. Môžete oň žiadať či už ako nadnárodný korporát, ale aj malý lokálny podnik.

AKO SUPERODPOČET FUNGUJE?

Ako sme už napísali vyššie, superodpočet na R&D je založený na daňových úľavách a uplatniť si ho môžu daňovníci, ktorí popri svojej bežnej podnikateľskej činnosti vykonávajú výskum a vývoj. Nezáleží na tom, ste právnická osoba alebo fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. Úľava spočíva v dodatočnom odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane.. Od základu dane je možné odpočítať náklady, ktoré súvisia s výskumom a/alebo vývojom, a to až do výšky 200%. Okrem toho je možné využiť aj tzv. medziročný odpočet výdavkov na výskum a vývoj do výšky 100% z priemerného medziročného nárastu všetkých daňovo uznateľných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Príklad:

  • Spôsobilé výdavky na výskum a vývoj spoločnosti: 100 000 €
  • Superodpočet 200% (predstavuje zníženie základ dane): 200 000 €
  • Úspora na dani z príjmu: 42 000 €
  • + Dodatočná úspora z medziročného odpočtu
R&D

AKÉ VÝDAVKY SA V SUPERODPOČTE MÔŽU UPLATNIŤ?

Jednou z výhod superodpočtu R&D je, že podnikatelia nemusia čakať na jeho schválenie ako to býva pri rôznych formách podpory pri financovaní z verejných zdrojov. Jednoducho si ho uplatníte sami prostredníctvom daňového priznania. Samozrejme, až po splnení rôznych kritérií.

 

 

V rámci superodpočtu si môžete uplatniť napríklad výdavky na:

• mzdové náklady,

• spotrebu materiálu,

• energie,

• certifikáty,

• a ďalšie 

Majte však na pamäti, že pri daňovej kontrole môžete byť vyzvaný na predloženie projektu výskumu a vývoja!

superodpocet

AKO VÁM POMÔŽEME?

V súvislosti so superodpočtom R&D vám ponúkame komplexný balíček služieb, ktorý začína konzultáciou. Spoľahnúť sa môžete na naše daňové poradenstvo v súvislosti s overením správnosti kalkulácií superodpočtu nákladov na R&D, prípadne vám priamo pripravíme kalkuláciu superodpočtu nákladov na R&D.

Vypracujeme pre vás kompletný projekt R&D v spolupráci so spoločnosťou SmartTech Solutions SK, s.r.o., ktorá je renomovaným špecialistom na superodpočet výdavkov na R&D, a to najmä po technickej stránke. Zároveň vás ako nášho klienta budeme zastupovať v prípade otvorenia daňovej kontroly v zameranej na superodpočet nákladov. No čo je najdôležitejšie, ušetríte množstvo času, nakoľko môžete svoju agendu prenechať kompletne na našich expertov s niekoľkoročročnými skúsenosťami.

Každoročne úľavu v podobe superodpočtu využívajú stovky podnikateľov, ktorí vďaka nemu dokážu ušetriť tisícky eur. V prípade, že by ste aj vy radi využili túto možnosť, prípadne si nie ste istí či je superodpočet určený aj pre vás, kontaktujte našich poradcov a informujte sa o vašich možnostiach.

Oslovila vás možnosť využitia superodpočtu? Nie ste si istý či sa táto možnosť týka aj vás?

Pozrime sa na to spoločne.