Výhody a nevýhody likvidácie po novom

22. 9. 2020

Novela Obchodného zákonníka so sebou prinesie viaceré zmeny. Na túto tému sme už uverejnili dva články s užitočnými informáciami, ktoré nájdete TUTU. Spomínaná novela so sebou prináša aj zmeny v likvidácii spoločnosti, preto sme sa rozhodli spísať pre vás výhody a nevýhody, ktoré so sebou prináša likvidácia po novom. 

Nevýhody likvidácie od 1. októbra 2020:

 1. Likvidácia sa začne od okamihu zápisu likvidátora do obchodného registra a nie od rozhodnutia spoločnosti.
 2. Likvidátorom bude môcť byť len správca konkurznej podstaty alebo fyzická osoba, ktorá má na Slovensku nahlásený pobyt, t. j. nie konateľ spoločnosti, ktorý má pobyt v členskej krajine EÚ.
 3. Spoločnosť bude povinná pred zápisom likvidátora do obchodného registra zložiť do notárskej úschovy preddavok na odmenu likvidátora vo výške 1500,- EUR.
 4. Vstupom spoločnosti do likvidácie zaniknú poverenia, prokúry, a splnomocnenia (okrem splnomocnení na zastupovanie pred súdom).
 5. Likvidátor bude povinný vyhotoviť zoznam pohľadávok a uložiť ho do Zbierky listín. Zoznam pohľadávok bude likvidátor povinný viesť počas celej likvidácie.
 6. Likvidátor bude povinný vyhotoviť zoznam majetku a uložiť ho do Zbierky listín.
 7. Predlžuje sa minimálna doba trvania likvidácie z 3 mesiacov na 6 mesiacov. Ak likvidátor zistí, že spoločnosť má daňový nedoplatok bude možné skončiť likvidáciu až po 12 mesiacoch.
 8. Likvidátor bude povinný oznámiť v Obchodnom vestníku oznámenie o skončení likvidácie. Súdny poplatok za oznámenie bude 20,- EUR.
 9. Likvidátor bude povinný oznámiť v Obchodom vestníku oznámenie o tom, že bola schválená účtovná závierka, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Súdny poplatok za oznámenie bude 20,- EUR.

Výhody likvidácie od 1. októbra 2020:

 1. Spoločnosť nebude potrebovať súhlas správcu dane s výmazom z Obchodného registra.
 2. Fikcia schválenia účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku po márnom uplynutí 60 dní od jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.
 3. Ak by ste sa rozhodli vstúpiť do likvidácie do  30.09.2020 a návrh na zápis by ste na súd doručili do 30.09.2020, nebudete mať povinnosť zložiť do notárskej úschovy preddavok na odmenu likvidátora vo výške 1.500,- EUR.

Veríme, že sú pre vás uvedené informácie užitočné pri rozhodovaní nad ďalšími krokmi. Ak by ste však potrebovali v danej problematike poradiť, neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám radi poskytnú detailnejšie informácie. Navštívte našu webovú stránku, Facebook či Linked-In a zistite viac o našich službách a servise.

Máte nejaké nejasnosti?

Opýtajte sa nás. 

Najnovšie správy

rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu v roku 2021

Čítaj viac
odklad-poistneho

Poistné si po novom môžete odložiť až do roku 2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac