Aktuálna situácia spojená so zákazom vychádzania

V súvislosti s neustále narastajúcim počtom nakazených na ochorenie COVOD-19 platí na Slovensku od 1. januára 2021 5.00 hod. prísny zákaz vychádzania, ktorý končí uplynutím 24.1.2021. Cieľom opatrenia je znížiť riziko nákazy. Zo zákazu vychádzania platí však niekoľko výnimiek, z ktorých vám niekoľko z nich uvádzame:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, atď.),
 • cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
 • cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 • a ďalšie.

Ak by ste sa chceli informovať aj o ďalších výnimkách platiacich v rámci zákazu vychádzania či iných opatreniach v súvislosti s koronavírusom, neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov. Napíšte nám svoj dotaz na support.covid19@vgd.eu. Radi vám poskytneme aj ďalšie informácie o pomoci štátu alebo vládnych príspevkoch na udržanie zamestnanosti.

Situáciu spojenú s opatreniami vlády v súvislosti s koronavírusom neustále sledujeme. Odporúčame vám sledovať našu webovú stránku, Facebook či Linked-IN, kde nájdete najaktuálnejšie informácie nielen o koronakríze.

Máte ďalšie otázky ohľadom prebiehajúcich opatrení?

Kontaktujte nás! 

Najnovšie správy

prva-pomoc

Tip na tento týždeň: Povinnosť pre zamestnávateľov čerpajúcich prostriedky z projektu „Prvá pomoc“

Čítaj viac
zakaz-vychadzania

Aktuálna situácia spojená so zákazom vychádzania

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac