Príspevky pre vašich zamestnancov

Prvá Pomoc+ zahŕňa súhrn opatrení zameraných na pomoc zamestnávateľom zasiahnutým počas druhej vlny pandémie. Do 30. novembra môžete využívať tiež príspevky z projektu Prvá Pomoc. Do tohto dátumu je možné podať žiadosť o príspevky za obdobie september 2020. Podmienky a postup čerpania nájdete v priloženom PDF dokumente.

príspevky Prvá Pomoc++

Opatrenie č. 1

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí boli povinní uzatvoriť svoje prevádzky.

Čítaj viac

Opatrenie č. 2

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ (alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu) alebo SZČO, ktorej poklesli tržby.

Čítaj viac

Opatrenie č. 3

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

Čítaj viac

Opatrenie č. 4

SZČO, ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 01.01.2021 nemá žiaden iný príjem.

Čítaj viac

Postup podania žiadosti Prvá Pomoc++

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku.

Čítaj viac

príspevok z ÚPSVaR

SOS dotácia

 

Určený pre fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem.

Čítaj viac
Farguell

VGD nám pomohla rýchlo a efektívne zvládnuť celý proces vybavovania žiadostí pre našich 143 zamestnancov.

Tony Farguell, owner Farguell Group
Contributions

Zaujímate sa o podanie žiadosti?

Kontaktujte našich poradcov!