Energetický sektor

Energy Sector

ENERGIA

Podnikanie v energetike na Slovensku podlieha mnohým zákonom. Pod týmto pojmom rozumieme napríklad výrobu, prepravu, uskladňovanie a dodávku plynu či elektrickej energie. Podľa zákona o energetike možno v danom sektore podnikať len na základe povolenia. Toto podnikanie zároveň podlieha mnohým podmienkam, ktoré môžu byť často komplikované a mätúce. Vo VGD máme odborníkov zameraných aj na túto špecifickú oblasť. Sledujeme nielen najnovšie legislatívne zmeny, no pomôžeme Vám aj so spotrebnou daňou a kompenzačnými platbami, ktoré nevyhnutne súvisia s energetickým sektorom.

Plánujete začať s podnikaním v tomto smere? Už ste začali a potrebujete pomoc? Alebo ste rozhodli ste sa, že už ďalej nechcete kráčať touto cestou? Vieme Vám poradiť, nech sa nachádzate v akejkoľvek fáze. Špecialisti vo VGD Vám ochotne pomôžu s akoukoľvek prekážkou spojenou s vašim biznisom.