4 tipy ako na užitočnejší reporting!

Moderný finančný riaditeľ je pre manažment partnerom a poskytuje mu informácie, ktoré potrebuje na riadenie svojho podnikania. Nové technológie, ktoré zvyšujú efektivitu finančného oddelenia, sú na vzostupe. Vzniká množstvo Fintech startupov, ktoré automatizujú stále väčšiu časť administratívnych a účtovných procesov. Táto digitálna transformácia vytvára pre finančné oddelenia veľkú výzvu. Časovo náročná vstupná práca čoraz viac upadá a viac pozornosti sa venuje spracovaniu,  analýze finančných a prevádzkových údajov. Vďaka tomu budú mať podnikatelia v budúcnosti možnosť nasmerovať spoločnosť správnym smerom oveľa cielenejším spôsobom.

V tomto článku uvádzame niekoľko tipov na transformáciu finančného oddelenia na kľúčového partnera v automatizácii interného reportingu a poskytovania manažérskych informácií:

Tip 1: Skombinujte v reportoch finančné údaje s prevádzkovými

V minulosti sa finančné oddelenia často zameriavali na dodržiavanie predpisov a tvorbu spoľahlivých finančných údajov. Konečným produktom je ročná účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o tom, ako si spoločnosť v minulom roku počínala. Pre vonkajší svet sú tieto zákonné informácie preto veľmi dôležité, ale pre manažéra sú nedostatočné ako pracovný nástroj pre rozhodovanie.

Funkčné manažérsky reporting kombinuje prevádzkové a finančné údaje, je orientovaný na budúcnosť a pomáha podnikateľovi robiť správne rozhodnutia. Monitorovaním finančného dopadu prevádzkových rozhodnutí sa dozviete veľa o efektívnosti spoločnosti. Napríklad meranie a porovnávanie času obratu určitého produktu poskytuje jasný obraz o tom, kde je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti a kde je možné dosiahnuť úspory.

Tip 2: Transformujte obchodnú stratégiu do správnych KPI a cieľov

Vychádzajúc zo stratégie môžete definovať kľúčové faktory úspechu, ktoré je potrebné splniť, aby sa mohla stratégia zrealizovať. Definovaním správnych KPI (Key Performance Indicators) môžete sledovať, ako dobre sa vašej spoločnosti darí dosahovať stanovené ciele. Tieto KPI sa najlepšie sledujú vo forme digitálnej nástenky (Dashboard), ktorý vám umožní na prvý pohľad identifikovať kľúčové odchýlky a vyvodiť správne závery.

Tip 3: Obohaťte finančné údaje o nové pohľady

Analytické účtovníctvo je nevyhnutné, aby ste skutočne pochopili, ako a prečo vaša spoločnosť utráca a prijíma peniaze. Analytické účtovníctvo Vám napríklad umožňuje sledovať náklady vynaložené na dosiahnutie určitého obratu na segment výrobkov.

Tip 4: Automatizujte proces tvorby reportov

Prehľady a reporty sa až príliš často vytvárajú v Exceli. Excel je výborný a jednoduchý analytický nástroj, ale má aj svoje nedostatky. Spočívajú predovšetkým v opakovanom prácnom spracovávaní zdrojových dát, ktoré je náchylné na chyby. Jeden nesprávny vzorec rýchlo vedie k nespoľahlivým číslam.

Vďaka tomu si cloudové reportovacie nástroje (napríklad PowerBI) rýchlo získavajú na popularite. Tieto nástroje dokážu priamo synchronizujú údaje z vášho účtovníckeho balíka, ERP, CRM, ... takmer v reálnom čase a veľmi zreteľne vizualizujú údaje v reportoch alebo na dashboardoch – digitálnych nástenkách. Konsolidáciou finančných údajov skupiny spoločností máte ako podnikateľ nepretržitý prehľad o výkonnosti celej skupiny. Tieto nástroje tak automatizujú zber údajov a uvoľňujú viac času na analýzu.

Chceli by ste vedieť viac o nastavení automatizovaného reportovania správy v reálnom čase? Kontaktujte našich konzultantov.

Pohrávate sa s myšlienkou digitalizácie?

Správna voľba! 

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH

Čítaj viac
sezonna praca

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac