Vznik novej odbornej nezávislej inštitúcie - Národná účtovná rada

Každý rok práve 10. novembra oslavujeme medzinárodný deň účtovníkov. Pri tejto príležitosti sme hrdí na to, že Vás môžeme informovať o vzniku novej nezávislej inštitúcie združujúcej profesionálov v oblasti daní a účtovníctva, ktorá vznikla na Slovensku len pred nedávnom. Národná účtovná rada vznikla uzatvorením spolupráce medzi Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP), Slovenskou komorou audítorov (SKAU) a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Jej vznik vnímame veľmi pozitívne nakoľko v okolitých krajinách už podobné inštitúcie existujú. Ako príklad môžeme spomenúť Českú republiku, v ktorej inštitúcia Národní účetní rada pôsobí už vyše 20 rokov, vydala množstvo interpretácií k rôznym oblastiam daní a účtovníctva, ktoré sa aplikujú do praxe internými predpismi účtovných jednotiek a taktiež ich berú pri svojom rozhodovaní do úvahy české súdy.

Cieľom Národnej účtovnej rady je prepojiť odborné znalosti a skúsenosti z oblastí daní, účtovníctva a poplatkov a poskytnúť tak verejnosti užitočné informácie prostredníctvom profesijných stanovísk, postupov a materiálov v oblastiach, kde legislatíva neposkytuje stopercentne jasný prístup. Do diskusie a prípravy takéhoto materiálu bola nedávno zapojená aj naša spoločnosť, kedy sa pripravoval pomocný materiál na tému Elektromobilita v daňových a účtovných súvislostiach, ktorý je ešte stále predmetom ďalších diskusií, aby čo najlepšie reflektoval na tzv. šedé oblasti legislatívy, s ktorými má prax problém. Do procesu prípravy tohto materiálu sú zapojení naši kolegovia z daňového oddelenia - Branislav Kováč a Róbert Kalmár, ktorí sú členmi metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre účtovníctvo.

Národná účtovná rada má taktiež za cieľ poukazovať na problémy pri aplikácii právnych predpisov v spomínaných oblastiach a spolupracovať so zákonodarnými inštitúciami pri tvorbe legislatívnych návrhov.

Máte otázky týkajúce sa uvedených oblastí?

Veľmi radi Vám s naším tímom profesionálov pomôžeme nájsť odpovede. Pre viac informácií z oblastí daní a účtovníctva nás taktiež neváhajte sledovať na sociálnych sieťach.

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac