Bola vaša spoločnosť vymazaná z obchodného registra?

V súvislosti s novelou zákona o obchodnom registri prišlo po 31. 09. 2021 k výmazu tisícok spoločností z obchodného registra z dôvodu nezmenenia menovitej hodnoty základného imania predmetnej spoločnosti. Ministerstvo spravodlivosti však týmto spoločnostiam dáva druhú šancu a umožňuje obnovenie zápisu v obchodnom registri.

Spoločnosť, ktorá ma záujem na obnovení zápisu v obchodnom registri musí splniť niekoľko krokov okrem samotného podania návrhu na príslušný registrový súd do 31. 1. 2022.

Spolu s návrhom na obnovu zápisu spoločnosti v Obchodnom registri je spoločnosť povinná predložiť aj celú radu dokumentov, ktorými preukazuje splnenie zákonných podmienok obnovy zápisu. Medzi podmienky na vykonanie obnovy zápisu spoločnosti v Obchodnom registri je:

  • preukázanie existencie majetku spoločnosti,
  • preukázanie, že jediným dôvodom výmazu bola nezmenená menovitá hodnota základného imania
  • odstránenie tejto vady t.j. zmena menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej koruny na euro.

Na základe predložených dokumentov môže súd rozhodnúť o obnove zápisu spoločnosti v obchodnom registri.

Naši odborníci z tímu VGD Legal sú vám pripravení pomôcť s vypracovaním dokumentov a samotnou realizáciou obnovy zápisu spoločnosti v Obchodnom registri, tak, aby ste stihli lehotu 31.1.2022.

Neváhajte sa na nás obrátiť!

Najnovšie správy

zmena  príslušnosti súdov

Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

Čítaj viac
elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac