Bola vaša spoločnosť vymazaná z obchodného registra?

V súvislosti s novelou zákona o obchodnom registri prišlo po 31. 09. 2021 k výmazu tisícok spoločností z obchodného registra z dôvodu nezmenenia menovitej hodnoty základného imania predmetnej spoločnosti. Ministerstvo spravodlivosti však týmto spoločnostiam dáva druhú šancu a umožňuje obnovenie zápisu v obchodnom registri.

Spoločnosť, ktorá ma záujem na obnovení zápisu v obchodnom registri musí splniť niekoľko krokov okrem samotného podania návrhu na príslušný registrový súd do 31. 1. 2022.

Spolu s návrhom na obnovu zápisu spoločnosti v Obchodnom registri je spoločnosť povinná predložiť aj celú radu dokumentov, ktorými preukazuje splnenie zákonných podmienok obnovy zápisu. Medzi podmienky na vykonanie obnovy zápisu spoločnosti v Obchodnom registri je:

  • preukázanie existencie majetku spoločnosti,
  • preukázanie, že jediným dôvodom výmazu bola nezmenená menovitá hodnota základného imania
  • odstránenie tejto vady t.j. zmena menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej koruny na euro.

Na základe predložených dokumentov môže súd rozhodnúť o obnove zápisu spoločnosti v obchodnom registri.

Naši odborníci z tímu VGD Legal sú vám pripravení pomôcť s vypracovaním dokumentov a samotnou realizáciou obnovy zápisu spoločnosti v Obchodnom registri, tak, aby ste stihli lehotu 31.1.2022.

Neváhajte sa na nás obrátiť!

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac