Digitálna transformácia

Svet sa neustále mení a stáva sa čoraz viac digitálnym. Digitalizácia už dávno nie je výhradnou doménou veľkých podnikov a nadnárodných korporácii, ktoré môžu investovať do strategických inovácií a komplexných riešení. Ale otvára aj malým a stredným podnikom nové príležitosti.

tomas-salko

„Digitálna transformácia nie je iba o technológiách, ale hlavne o lepšom porozumení ako funguje firma, jej procesy a vzťahy medzi ľuďmi. Nie je to jednorazová zmena, ale dlhá transformačná cesta postupných krokov, ktorá začala už dávno. Teraz je témou, pretože jej nástroje sa stávajú oveľa dostupnejšie aj pre malé a stredné firmy a otvárajú príležitosti pre skokové zlepšenia.“

Tomáš Šalko - IT poradca
digitalizacia-procesov

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?

Veríme, že digitálna transformácia je správnou stratégiou aj pre malé a stredné firmy, pretože viac kvalitných údajov prináša lepšie informácie, procesy a vedomosti ľudí, ktoré boli vždy kľúčovými ingredienciami úspešného podnikania. 

Teraz sú tieto nástroje dostupnejšie aj pre malé a stredné podniky, ktoré s nimi môžu urobiť míľové kroky k zlepšeniam vo všetkých týchto troch oblastiach.

consult-process

NAŠI SKÚSENÍ KONZULTANTI A PARTNERI PRE VÁS:

  • Budujú databázu dostupných digitálnych nástrojov pre rôzne scenáre použitia
  • Zoptimalizujú procesy pomocou automatizácie a digitalizácie
  • Nasadia robotov pre elimináciu opakovaných a nudných úkonov a lepšie využitie potenciálu zamestnancov na iných úlohách
  • Prepoja rôzne zdroje údajov a zobrazia ich vo forme prehľadných a užitočných reportov
  • Pomôžu nastaviť zbieranie, triedenie a ukladanie údajov a dokumentov tak, aby podporili digitalizáciu procesov
xperiencehr

PARTNERSKÝ PROGRAM

Dáta o zamestnancoch sú biznis dáta. HR procesy zamerané na zamestnancov a ľahko použiteľné HR technológie sú stále častejšie predmetom strategických diskusií v malých a stredných podnikoch aj ako aj v korporáciách. XperienceHR je Your People Tool. Prináša najflexibilnejší dochádzkový systém na trhu. XperienceHR softvér je možné integrovať s akýmkoľvek mzdovým alebo HCM systémom (slovenským a zahraničným) prostredníctvom API alebo funkcií import-export.

viac INFORMÁCIÍ

Hľadajme spolu príležitosti ako aj malé zmeny môžu priniesť rýchle a viditeľné zlepšenia.

Kontaktujte nás.