Zmena výšky stravného od 01.06.2023

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristúpilo k zvýšeniu  súm stravného a dňa 20.05.2023 bolo zverejnené Opatrenie 171/2023 Z.z. MPSVaR zo dna 17.05.2023, na základe ktorého sa s účinnosťou od 01. 06 . 2023 zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách a to nasledovne:

  • 7,30 eur              pre časové pásmo 5 až 12 hodín ( základná suma )
  • 10,90 eur            pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín
  • 16,40 eur            pre časové pásmo nad 18 hodín

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ zabezpečiť zamestnancovi jedno teplé jedlo, ak odpracuje viac ako štyri hodiny denne.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie len zamestnancom v pracovnom pomere, teda pracujúcim na základe pracovnej zmluvy.

Stravné môže byť poskytované zamestnancom v podobe :

  • formou vlastného stravovacieho zariadenia, využitia stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa či donášky jedál
  • elektronických stravných lístkov ( gastrokarty so stravným kreditom )
  • finančný príspevok na stravovanie
  • straveniek ( len v odôvodnených prípadoch  ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku, alebo v jeho blízkosti nie je možné)

Zo základnej sumy stravného sú odvodené veličiny, ktoré sa používajú pri aplikácii §152 Zákonníka práce (stravovanie zamestnancov) a platia nasledovné veličiny:

Zmena výšky stravného od 01.06.2023

V rámci týchto limitov je pre zamestnávateľa príspevok daňovým výdavkom a pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane z príjmov.

Nad rámec svojho príspevku môže zamestnávateľ na stravovanie zamestnancov a na finančný príspevok na stravovanie prispievať aj zo sociálneho fondu vo výške, ktorá sa určí v kolektívnej zmluve, alebo v internom predpise zamestnávateľa. Jeho tvorba je pre zamestnávateľa daňovým výdavkom a jeho čerpanie je pre zamestnanca tiež príjmom oslobodeným od dane z príjmov.

Zamestnávateľ môže zamestnancovi prispievať na stravovanie aj v sume vyššej ako je maximálna suma týchto príspevkov aj z vlastných prostriedkov (nie zo sociálneho fondu) formou zamestnaneckého benefitu. Pre zamestnanca to bude ale už zdaniteľný príjem a pre zamestnávateľa bude tento zamestnanecký benefit daňovým výdavkom len v prípade, že tento bol dohodnutý v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, alebo v internom predpise zamestnávateľa. Inak pôjde o nedaňový výdavok.

Z dôvodu vyššie uvedených zmien je potrebné, aby  zamestnávatelia aktualizovali svoje interné smernice týkajúce sa podmienok stravovania zamestnancov.

Zaujíma Vás aplikácia nových súm stravného v mzdovom účtovníctve, potrebujete pripraviť alebo aktualizovať interné smernice?

Neváhajte nás kontaktovať!

Najnovšie správy

znizenie urokovej sadzby

Zníženie úrokovej sadzby pri odklade platenia dane alebo platení dane v splátkach

Čítaj viac
vylucenie-fyzickej-osoby-z-funkcie-clena-statutarneho-organu

Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac