Tip na tento týždeň: Gastrolístky alebo finančný príspevok – má zamestnávateľ možnosť výberu?

Súčasné možnosti zabezpečenia stravovania zamestnancov zostávajú nezmenené, t. z.:

  • vo vlastnom či dodávateľskom stravovacom zariadení,
  • prostredníctvom gastrolístkov.

Naďalej ostáva zachovaná aj povinnosť vymedzeným skupinám zamestnancov poskytovať finančný príspevok.

Od 01. Marca 2021 pre zamestnávateľov pribudne možnosť poskytnutia finančného príspevku. Voľba medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie bude výhradne na strane zamestnancov!

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa. Pravidlá výberu by mal zamestnávateľ ustanoviť v internej smernici, aby pri výbere nevznikol chaos a zbytočná administratíva.  V smernici si vie zamestnávateľ najlepšie nastaviť celý proces výberu tak, aby splnil všetky náležitosti a zároveň proces adaptoval na svoje podmienky.

Povinnosť dať zamestnancovi na výber, nebudú mať všetci zamestnávatelia paušálne. Niektorí zamestnávatelia nebudú mať túto povinnosť vôbec, niektorí ju budú mať až od 01.01.2022 a niektorých sa dotkne už o pár dní od 01.03.2021. Závisí to od spôsobu poskytovania zabezpečenia stravovania a od toho, či a do kedy má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu so stravovacou spoločnosťou.

S odpoveďami na otázky či musíte dať zamestnancovi možnosť výberu, ako je potrebné preukázať splnenie povinnosti výberu, ako aj s vypracovaním internej smernice na stravovanie zamestnancov Vám radi pomôžu naši experti zo spoločnosti VGD Legal s.r.o. Nezabudnite sledovať našu webovú stránku, Facebook či LinkedIn pre najaktuálnejšie informácie.

Potrebujete viac informácií o prichádzajúcich zmenách a vašich možnostiach?

Obráťte sa na nás! 

Najnovšie správy

splatnost-poistneho

Možnosť odkladu splatnosti poistného v roku 2021!

Čítaj viac
odklad-platenia-dane

Tip na tento týždeň: Miernejšie podmienky odkladu platenia dane

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac