Tip na tento týždeň: Gastrolístky alebo finančný príspevok – má zamestnávateľ možnosť výberu?

Súčasné možnosti zabezpečenia stravovania zamestnancov zostávajú nezmenené, t. z.:

  • vo vlastnom či dodávateľskom stravovacom zariadení,
  • prostredníctvom gastrolístkov.

Naďalej ostáva zachovaná aj povinnosť vymedzeným skupinám zamestnancov poskytovať finančný príspevok.

Od 01. Marca 2021 pre zamestnávateľov pribudne možnosť poskytnutia finančného príspevku. Voľba medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie bude výhradne na strane zamestnancov!

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa. Pravidlá výberu by mal zamestnávateľ ustanoviť v internej smernici, aby pri výbere nevznikol chaos a zbytočná administratíva.  V smernici si vie zamestnávateľ najlepšie nastaviť celý proces výberu tak, aby splnil všetky náležitosti a zároveň proces adaptoval na svoje podmienky.

Povinnosť dať zamestnancovi na výber, nebudú mať všetci zamestnávatelia paušálne. Niektorí zamestnávatelia nebudú mať túto povinnosť vôbec, niektorí ju budú mať až od 01.01.2022 a niektorých sa dotkne už o pár dní od 01.03.2021. Závisí to od spôsobu poskytovania zabezpečenia stravovania a od toho, či a do kedy má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu so stravovacou spoločnosťou.

S odpoveďami na otázky či musíte dať zamestnancovi možnosť výberu, ako je potrebné preukázať splnenie povinnosti výberu, ako aj s vypracovaním internej smernice na stravovanie zamestnancov Vám radi pomôžu naši experti zo spoločnosti VGD Legal s.r.o. Nezabudnite sledovať našu webovú stránku, Facebook či LinkedIn pre najaktuálnejšie informácie.

Potrebujete viac informácií o prichádzajúcich zmenách a vašich možnostiach?

Obráťte sa na nás! 

Najnovšie správy

zmena  príslušnosti súdov

Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

Čítaj viac
elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac