Saldokonto bude po novom efektívnejšie

Projekt saldokonto pomáha zistiť daňovníkovi stav osobného účtu (napr. preplatky, nedoplatky, vyrubené dane, prehľady, pokuty a pod.) na stránke Finančnej správy a to po prihlásení sa do svojej osobnej internetovej zóny. Podmienkou je, že daňovník aktívne komunikuje s Finančnou správou elektronicky.

Predchádzajúce možnosti neboli časovo ani nákladovo efektívne, a teda spustenie tohto projektu má šetriť čas, ale aj náklady daňovníkov. Kým doteraz bolo možné preveriť stav osobného účtu len po nahliadnutí do osobného spisu daňovníka alebo po vyžiadaní osobného účtu cez všeobecné podanie, po novom to bude možné aj elektronicky priamo na stránke Finančnej správy a to bez ďalších poplatkov.

Osoba, ktorá aktívne komunikuje s Finančnou správou elektronicky, si vie online pozrieť informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch a preddavkoch.

V praxi to znamená, že daňovník alebo jeho štatutárny zástupca (prípadne zástupca s generálnou plnou mocou) si môže overiť výšku zaplatených preddavkov a to pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov, resp. k dani z motorových vozidiel. Rovnako si môže overiť aj výšku budúcich preddavkov spolu s variabilným symbolom. Dôležitou súčasťou je tiež možnosť skontrolovať či daňovník nemá nedoplatky alebo preplatky na Finančnej správe.

Ak by ste mali dodatočné otázky týkajúce sa preverenia osobného účtu daňovníka, neváhajte sa obrátiť na našich daňových poradcov. Viac aktuálnych informácií a našich aktivitách nájdete na našom Facebooku, LinkedIne webovej stránke.

Potrebujete bližšie informácie?

Opýtajte sa nás.

Najnovšie správy

rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

Čítaj viac
zmen_stavebny_zakon

Nový stavebný zákon

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac