Prevádzka firemných materských škôl bude daňovým výdavkom

Rozšírenie okruhu daňovo uznateľných výdavkov o výdavky vynaložené na prevádzku firemných materských škôl má pomôcť začleneniu rodičov malých detí späť do pracovného procesu.

Len nedávno schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 15. marca 2023 rozšíri okruh daňovo uznateľných výdavkov zamestnávateľa o výdavky vynaložené v súvislosti s prevádzkou vlastných firemných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku (tzv. jasle).

Táto zmena by mala prispieť k zlepšeniu pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov, rodičov malých detí, ktorí sa v súčasnosti často stretávajú s problémom umiestniť svoje deti do predškolských zariadení, a to najmä v dôsledku nedostatočnej kapacity fungujúcich materských škôl a jaslí.

Schválená novela umožní zamestnávateľom zahrnúť si výdavky súvisiace s prevádzkou vlastnej firemnej materskej školy, resp. firemných jaslí, do daňových výdavkov spoločnosti. Výdavky na energie, stravu či zariadenie tak budú znižovať výsledok hospodárenia spoločnosti a tým v konečnom dôsledku ovplyvňovať aj samotný základ dane z príjmov právnických osôb.

Daňová uznateľnosť výdavkov by mala byť motivujúcim faktorom pre zamestnávateľov a s cieľom podporiť zriaďovanie a prevádzku takýchto zariadení z vlastných zdrojov zamestnávateľa. Zamestnávateľ touto formou môže získať chýbajúce pracovné sily v podobe zamestnancov, ktorí by za iných okolností nemohli byť súčasťou pracovného procesu, prípadne by boli jeho súčasťou v obmedzenej miere, nakoľko by sa venovali starostlivosti o deti. Pozitívnym prínosom benefitu v podobe vlastnej firemnej materskej školy, resp. firemných jaslí zároveň bude aj zvýšenie atraktivity takéhoto zamestnávateľa na trhu práce, jeho odlíšenie sa od konkurencie a súvisiaca možnosť prilákania kvalitných zamestnancov.

Ste zamestnávateľ, ktorý už prevádzkuje firemnú materskú školu alebo zvažujete takúto prevádzku a zaujímajú Vás daňové dopady na Vašu spoločnosť?

Neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov.

Najnovšie správy

zmena  príslušnosti súdov

Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

Čítaj viac
elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac