Obedy pre dieťa vo veku od 6 do 15 rokov „zadarmo“ a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 z pohľadu zamestnávateľa

Milí rodičia,

s blížiacim sa začiatkom nového školského roka vstupujú do platnosti legislatívne zmeny k uplatňovaniu DB na dieťa vo veku  od 6 do 15 r a tzv. obedy zadarmo.

Prinášame vám prehľad základných informácií:

Pri posudzovaní, či má zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov nárok na zvýšenú sumu daňového bonusu, presnejšie povedané, či vôbec má nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, sa musí sledovať, či si zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov uplatnil alebo neuplatnil dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Ak si zamestnanec uplatňuje na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov veku dotáciu na stravovanie  (podpísaním čestného vyhlásenia v škole dieťaťa)a predtým si uplatňoval daňový bonus na dieťa, je povinný túto skutočnosť oznámiť aj písomne zamestnávateľovi na tlačive Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu a to najneskôr do konca mesiaca, v ktorom si rozhodol uplatniť si dotáciu na stravovanie.

Súbeh uplatňovania DB na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov a dotácie na stravu nie je možný.

Napríklad, ak si zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov uplatní dotáciu na stravovanie od 1.9.2021, je povinný to zamestnávateľovi oznámiť do 30.9.2021.

Vo "Vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" sa zapíše zmena. S tým, že zamestnanec si už neuplatňuje daňový bonus na dieťa. Zamestnávateľ od mesiaca, od ktorého si zamestnanec uplatňuje dotáciu na stravovanie, pozastaví zamestnancovi priznávanie daňového bonusu na dieťa.

Ak si zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov neuplatní dotáciu na stravovanie, zamestnávateľovi to oznamovať nemusí, zamestnávateľ mu naďalej vypláca daňový bonus.
 

Vplyv na Ročné zúčtovanie dane

V ročnom zúčtovaní za rok 2021 sa bude postupovať tak, že pokiaľ ide o dieťa vo veku od 6 do 15 rokov a zamestnanec spĺňa ostatné podmienky na priznanie daňového bonusu (výška zdaniteľného príjmu a pod.) ale za niektoré mesiace roka 2021 (po 1.8.2021) si uplatňoval dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, tak za tieto mesiace zamestnávateľ daňový bonus neprizná, respektíve zabezpečí jeho vrátenie, ak bol daňový bonus vyplatený neoprávnene.

V prípade ďalších otázok sme tu pre vás.

Kontaktujte nás. 

Najnovšie správy

School

Obedy pre dieťa vo veku od 6 do 15 rokov „zadarmo“ a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 z pohľadu zamestnávateľa

Čítaj viac
prva-pomoc

Prvá pomoc pokračuje napojením na COVID automat

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac