Nový stavebný zákon

Téme inžinieringu sa venujeme už dlhšie. Máme odborníkov v oblasti stavebného práva, ktorí našim klientom pomáhajú zabezpečiť hladký priebeh developerského projektu.

Desatoro pre dobrý stavebný zákon od Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike sumarizuje najväčšie zmeny a zlepšenia.

Vítame prijatie nového stavebného zákona a na tieto zmeny sme pripravení.

Potrebujete v tejto oblasti pomôcť? Ozvite sa nám!

Naši odborníci pre oblasť stavebného práva a inžinieringu sú Vám k dispozícií.

zmen_stavebny_zakon

Najnovšie správy

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Čítaj viac
dan z prijmu

Nepremeškajte lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac