Nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po štyroch rokoch vydalo nové Usmernenie č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie k transferovému oceňovaniu. V článku by sme Vás radi informovali o zmenách.

Posledné usmernenie k obsahu transferovej dokumentácie bolo vydané v roku 2018, pričom jeho cieľom bolo lepšie zacielenie dokumentačnej povinnosti na najrizikovejšie transakcie a zároveň zníženie rozsahu dokumentácie u menších, resp. menej rizikových transakcií. Jedným z cieľov nového Usmernenia je zjednodušiť dokumentačnú povinnosť pre malých a stredných podnikateľov a spresnenie vymedzenia transakcií pre účely posúdenia rozsahu dokumentačnej povinnosti.

Usmernenie naďalej rozlišuje tri typy dokumentácie:

  • úplná
  • základná
  • skrátená

V náležitostiach jednotlivých dokumentácií nedošlo k významným zmenám.

Nové Usmernenie však mení vymedzenie transakcií daňovníka, o ktorých sa vedie dokumentácia v skrátenom rozsahu, ak sa nevedie v základnom alebo úplnom rozsahu. Okruh daňovníkov, ktorí majú v prípade významnej kontrolovanej transakcie povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu, sa rozširuje o daňovníkov, ktorí v príslušnom zdaňovacom období vykázali daňovú stratu, uplatňujú odpočet daňovej straty, alebo neuplatňujú 15% sadzbu dane z príjmov.

Skrátenú dokumentáciu vedú daňovníci naďalej v štruktúre ustanovenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky, avšak tá sa rozširuje o sekciu s názvom I – Ostatné transakcie so závislými osobami, kde sa uvedú transakcie nezaradené v predchádzajúcich sekciách dokumentácie.

Okrem toho sa zavádza aj zmena obsahu dokumentácie stálych prevádzkarní umiestnených na území Slovenskej republiky. Bez ohľadu na rozsah dokumentácie budú mať stále prevádzkarne povinnosť okrem povinných náležitostí doplniť do dokumentácie aj popis spôsobu priradenia kapitálu a nákladov ich financovania zriaďovateľom, ak v daňových výdavkoch uplatňujú náklady na financovanie. 

Usmernenie spresňuje tiež ustanovenie, podľa ktorého daňovník nepripravuje dokumentáciu v súvislosti s transakciami, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov tohto daňovníka. Podľa nového Usmernenia sa uvedené nevzťahuje na úvery a pôžičky poskytované medzi závislými osobami.

Nové Usmernenie sa má prvýkrát použiť pri vypracovaní dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2022.

V tejto súvislosti by sme chceli dať do pozornosti aj zmeny v transferovom oceňovaní prijaté novelou zákona o dani z príjmov, o ktorých sme informovali v našom predchádzajúcom článku.

V prípade otázok k tejto téme nás neváhajte kontaktovať.

Naši špecialisti sú pripravení vám pomôcť.

Najnovšie správy

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Čítaj viac
dan z prijmu

Nepremeškajte lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac