Nároky tehotných zamestnankýň

Väčšina dávok a príspevkov sa vypláca až po narodení dieťaťa. My Vám predstavíme tie, ktoré sa vyplácajú už počas tehotenstva.

Zvýšené výdavky počas tehotenstva si tehotná zamestnankyňa môže pokryť z nemocenského poistenia nasledovnými dávkami:

  1. Tehotenské

Táto dávka je novou dávkou nemocenského poistenia a poskytuje sa od roku 2021. Účelom tejto dávky je poskytnúť tehotným ženám príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu ich zvýšených výdavkov z dôvodu tehotenstva. Dávku poskytuje Sociálna poisťovňa najskôr od 13. týždňa tehotenstva. Čerpať tehotenskú dávku je možné až do pôrodu t.z. súčasne s materskou dávkou. Oprávnené na túto dávku sú zamestnankyne, živnostníčky a dobrovoľne nemocensky poistené ženy.

Podmienky nároku na tehotenské sú nasledovné:

  1. existujúce nemocenské poistenie v čase nároku na dávku, poprípade plynutie ochrannej lehoty v zmysle §64 ods. 1 Zákonníka práce;
  2. nemocenské poistenie bolo v období posledných dvoch rokoch najmenej 270 dní v čase žiadosti o dávku t.j. v 13. týždni tehotenstva (nemusí to byť nepretržitých 270 dní nemocenského poistenia bez prestávky, preto sa zohľadňuje doba dvoch rokov pred tým).

Žiadosť – vystavuje ju gynekológ, ktorý musí v žiadosti potvrdiť očakávaný termín pôrodu, tehotná žena vyplní druhú stranu tlačiva a odovzdá ho Sociálnej poisťovni. Nevyžaduje sa žiadne potvrdenie zo strany zamestnávateľa.

Maximálna výška tehotenského v roku 2023 je 370,30€ pri 31 dňovom kalendárnom mesiaci a vypočítava sa ako 15 % denného vymeriavacieho základu, pravdepodobného denného vymeriavacieho základu alebo úhrnu denných vymeriavacích základov.

Súbeh tehotenského, materského a taktiež tehotenského a rodičovského príspevku je možný.

  1. Materské

Nárok na materské vzniká v 34. týždni tehotenstva, resp. v 32. týždni tehotenstva. Ak poistenkyňa porodí skôr, nárok vzniká odo dňa pôrodu.

Bližšie informácie k nárokom, podmienkam aj samotnú žiadosť nájdete tu: https://www.socpoist.sk/kto-som/zamestnanec/poziadat-o-davku/ako-poziad…

  1. Vyrovnávacia dávka

Táto dávka nemocenského poistenia slúži na vyrovnanie doterajšieho zárobku tehotnej zamestnankyne alebo zamestnankyne do 9. mesiaca po pôrode, keď z dôvodu tehotenstva  a materstva nemôže vykonávať rovnakú prácu ako doteraz, je preradená na inú prácu a na základe toho jej poklesne zárobok.

Nárok na vyrovnávaciu dávku: vzniká odo dňa preradenia na inú prácu

Žiadosť o vyrovnávaciu dávku: - má k dispozícii lekár, ktorý ju vystaví v prípade preradenia na inú prácu. Na rozdiel od tehotenského je treba, aby žiadosť pred odovzdaním na Sociálnej poisťovni podpísal a potvrdil aj zamestnávateľ.

Výška vyrovnávacej dávky:  55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom (určeným podľa § 56 ods. 1 zákona o sociálnom poistenía vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu.

Potrebujete pomôcť v tejto téme?

V prípade akýchkoľvek otázok sú Vám naši kolegovia z tímu VGD Legal k dispozícii.

Najnovšie správy

znizenie urokovej sadzby

Zníženie úrokovej sadzby pri odklade platenia dane alebo platení dane v splátkach

Čítaj viac
vylucenie-fyzickej-osoby-z-funkcie-clena-statutarneho-organu

Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac