Možnosti zamestnávateľov znížiť mzdové náklady počas pandémie koronavírusu

Situácia dnešných dní je zložitá v mnohých ohľadoch. A to nielen pre zamestnanca, ale aj pre zamestnávateľa. Prinášame Vám prehľad legálnych možností zamestnávateľa, ako v súčasnej situácii zníži mzdové náklady:

  1. zamestnávateľ má právo prerušiť práce v dôsledku vážnych prevádzkových dôvodov a vyplácať zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca. Toto opatrenie  je možné len po dohode so zástupcami zamestnancov. Spomínaných zástupcov je možné zorganizovať v priebehu niekoľkých dní;
  2. zamestnávateľ má právo preradiť zamestnanca na inú prácu ako bola dohodnutá aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov;
  3. zamestnávateľ má právo zaviesť konto pracovného času tzn. v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín ako je týždenný pracovný čas alebo prácu nebude vykonávať vôbec a v prípade opätovnej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín. Toto opatrenie  je možné len po dohode so zástupcami zamestnancov;
  4. zamestnávateľ má právo nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky. Nariadenie o čerpaní dovolenky musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi 14 dní pred nástupom na dovolenku. Lehotu je možné skrátiť so súhlasom zamestnanca;
  5. zamestnávateľ má právo nariadiť zamestnancovi čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas z minulosti. Zamestnanec musí s čerpaním náhradného voľna súhlasiť.

V prípade, že uvažujete o prekonaní súčasnej krízy niektorým z uvedených spôsobov, radi Vám pomôžeme napríklad zorganizovať voľbu zástupcu zamestnancov, aby ste mohli prerušiť prácu a platiť 60% mzdových nákladov. Neváhajte preto kontaktovať našich expertov. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku, Facebook, prípadne Linked-In.

VGD Legal s.r.o.

JUDr. Lucia Kalabová, právnik

 

Upozornenie: Poskytnuté informácie sú aktuálne k 23.03.2020, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade otázok k informáciám môžete požiadať advokátsku kanceláriu VGD Legal s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Najnovšie správy

danove-priznanie

Tip na tento týždeň: Blíži sa lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane?

Čítaj viac
dotacia-najomne

Novinky v čerpaní pandemického nájomného

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac