Dlho očakávaný preklad Smernice OECD o transferovom oceňovaní

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnilo oficiálny slovenský preklad Smernice pre transferové oceňovanie, ktorú koncom januára 2022 priniesla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Smernica OECD o transferovom oceňovaní je významným zdrojom poskytujúcim usmernenia k uplatňovaniu princípu nezávislého vzťahu, t.j. určovaniu trhových cien pri realizácii transakcií závislých osôb. Jej právna záväznosť bola do slovenskej daňovej legislatívy implementovaná novelou Zákona o dani z príjmov z roku 2023. Smernica však už dlhodobo slúži ako hlavný výkladový prostriedok uplatňovania pravidiel transferového oceňovania v rámci daňových kontrol a preto jej preklad do slovenského jazyka považujeme za pozitívny krok k podpore opodstatnenosti jej použitia ako aj sprístupneniu relevantných informácii.

Chcete sa dozvedieť viac o zmenách, ktoré táto novela priniesla ? Prečítajte si náš článok: Nová OECD Smernica o transferovom oceňovaní

 

Máte záujem o poradenstvo v oblasti transferového oceňovania?

Obráťte sa na našich odborníkov. 

Najnovšie správy

daň z príjmov

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2024

Čítaj viac
ESG

6 krokov ako úspešne zvládnuť proces hodnotenia dvojitej významnosti

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac