Nová OECD Smernica o transferovom oceňovaní

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) koncom januára 2022 zverejnila nové vydanie Smernice pre transferové oceňovanie určenej pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy („Smernica“), ktorá aktualizuje znenie Smernice z roku 2017. Ide tak o prvú aktualizáciu po takmer 5 rokoch.

Nové vydanie Smernice konsoliduje predchádzajúce publikácie a je rozšírené o zmeny, ktoré boli schválené a diskutované v priebehu posledných rokov od vydania Smernice z roku 2017. Jednotlivé krajiny môžu mať odlišný prístup k implementovaniu Smernice do lokálnej daňovej legislatívy. V niektorých krajinách sa domáca legislatíva priamo odvoláva na Smernicu tak, že sú automaticky zahrnuté aj novšie vydania, zatiaľ čo v iných krajinách nie je možné Smernicu zahrnúť do domácej legislatívy bez predchádzajúceho administratívneho alebo iného kroku.

Napriek absentujúcej právnej záväznosti Smernice v rámci slovenskej legislatívy, správcovia dane v stále väčšej miere používajú Smernicu ako hlavný výkladový prostriedok pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania. Spoločnosti by mali chápať, aké dopady má tento vývoj na ich aktivity nie len v domácom prostredí, ale aj v iných jurisdikciách, kde pôsobia.

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii sa týkajú predovšetkým týchto oblastí:

  • Revidované usmernenie k uplatňovaniu metódy delenia zisku z roku 2018
  • Usmernenie k aspektom transferového oceňovania vo vzťahu k finančným transakciám z roku 2020
  • Usmernenie pre daňové správy k uplatňovaniu prístupu pri ťažko oceniteľnom nehmotnom majetku taktiež z roku 2018

Revidované usmernenie k uplatňovaniu metódy delenia zisku má za úlohu priblížiť a objasniť situácie, kedy má použitie tejto metódy najvhodnejšie uplatnenie a zároveň poukazuje na spôsoby a postupy využitia metódy.

Cieľom usmernenia týkajúceho sa finančných transakcií je poskytnutie návodu na posúdenie, či podmienky finančných transakcií medzi spriaznenými osobami sú konzistentné s princípom nezávislého vzťahu.

Nakoniec, usmernenie pre daňové správy k uplatňovaniu prístupu pri ťažko oceniteľnom nehmotnom majetku smeruje k spoločným postupom daňových správ a jednotnému chápaniu ako aplikovať jednotlivé úpravy a tým zmierniť riziko dvojitého zdanenia.

Naši odborníci poskytujú poradenstvo v transferovom oceňovaní.

Neváhajte nás kontaktovať.

Najnovšie správy

rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

Čítaj viac
zmen_stavebny_zakon

Nový stavebný zákon

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac