Aktuálny postup pri OČR a PN z dôvodu koronavírusu

Opatrenia kvôli vzniknutej pandémii koronavírusu neobišli ani zmeny týkajúce sa OČR a PN. Prinášame Vám stručný prehľad toho, ako si uplatniť nárok na ošetrovné či ako ošetriť administráciu spojenú s týmito opatreniami.

Rodič dieťaťa do 11 rokov veku (10 rokov + 364 dní) si aktuálne mohol uplatniť nárok na ošetrovné od 16.03.2020 do 29.03.2020, t. j. 14 kalendárnych dní.

Ak bude núdzový stav trvať aj po tomto termíne, rodič dieťaťa do 11 rokov veku si nemusí opätovne podávať žiadosť o ošetrovné od 30.03.2020, nakoľko to za neho Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti.

Ak si však chce uplatniť nárok na ošetrovné iný rodič, musí podať novú žiadosť o ošetrovné. V prípade, ak sa potrebujú rodičia vystriedať na OČR-ke, môžu tak urobiť najneskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

V prípade, ak potreba ošetrovania trvá dlhšie ako 10 dní, zamestnávateľ je štandardne povinný zamestnancovi prostredníctvom tlačiva „Registračný list fyzickej osoby – prerušenie“, prerušiť povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti, a to od 11. dňa potreby ošetrovania dieťaťa. Počas trvania ošetrovného nad 10 dní kvôli koronavírusu sa nebude takýmto rodičom prerušovať povinné sociálne poistenie a zamestnávateľ nie je povinný zasielať Sociálnej poisťovni „Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prerušenie“.

Osoby, ktoré sú na dočasnej PN kvôli koronavírusu, nemusia posielať na Sociálnu poisťovňu Preukaz o trvaní PN  , ani navštíviť lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN totiž doručí Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár.

Pre iné osoby neuznané dočasne PN pre koronavírus (ale kvôli inej diagnóze), tak platí naďalej, že musia sami odovzdať Sociálnej poisťovni (poštou alebo do schránky na pobočke) tento „Preukaz o trvaní dočasnej PN“, ktorý im vystavil lekár.

V prípade, že potrebujete s vyššie uvedenými úkonmi poradiť, radi Vám poskytneme bližšie informácie. Neváhajte preto kontaktovať našich odborníkov. Viac o našich službách nájdete na našom webe, Facebooku či Linked-Ine.

Najnovšie správy

danove-priznanie

Tip na tento týždeň: Blíži sa lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane?

Čítaj viac
dotacia-najomne

Novinky v čerpaní pandemického nájomného

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac