Aké povinnosti pre Vás ako zamestnávateľa po novom vyplývajú v súvislosti s COVID-19?

31. 8. 2020

V posledných dňoch je čoraz častejšie skloňovaná téma druhej vlny v súvislosti s koronavírusom. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu, Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZSR“) prijal,  resp. aktualizoval s účinnosťou od 01. 09. 2020 štyri nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj zamestnávateľov.

Od 01.09.2020 sa upravuje povinnosť karantény pre každého, kto od 01.09.2020 od 7:00 hod. vstúpi na územie Slovenskej republiky, pričom počas posledných 14 dní navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza v zozname menej rizikových krajín* (viď zoznam nižšie). Takáto osoba má povinnosť sa podrobiť domácej izolácii (spolu s príslušníkmi domácnosti) až do obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19 alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 10 deň, pričom testovaniu sa táto osoba má podrobiť najskôr v piaty deň izolácie.

V súvislosti s vyššie uvedeným vzniká prevádzkovateľovi nová povinnosť a to povinnosť kontroly svojich pracovníkov. Prevádzkovateľ je povinný pri vstupe svojho pracovníka (rozumej pracovník v pracovnoprávnom vzťahu, štátnozamestnaneckom pomere alebo SZČO) na pracovisko alebo do priestorov prevádzky:

  • požadovať potvrdenie o absolvovaní povinnej karantény v domácom prostredí, ktorá bola ukončená negatívnym testom na ochorenie Covid-19 vykonaným na území Slovenskej republiky, alebo
  • požadovať potvrdenie o prekročení hraníc Slovenskej republiky staršie ako 10 dní, alebo
  • požadovať preukázanie výnimky z uvedenej povinnosti podrobiť sa domácej izolácii.

Pokiaľ pracovník nie je schopný ani jedno z daných potvrdení predložiť, zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť nahlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode. Rovnako je prevádzkovateľ povinný odoprieť vstup takémuto pracovníkovi do všetkých priestorov prevádzky alebo pracoviska.

Treba poznamenať, že takúto kontrolu prevádzkovateľ nie je povinný vykonávať u každého pracovníka, ale len u tých, o ktorých má vedomosť, resp. dôvodné podozrenie, že v posledných 14 dňoch navštívili krajinu, ktorá sa nenachádza v zozname menej rizikových krajín. Za dôvodné podozrenie sa považuje napr. služobná cesta pracovníka, dovolenka pracovníka, nástup do nového zamestnania.

Nerešpektovanie tejto povinnosti prevádzkovateľom sa pokladá za správny delikt a ÚVZSR môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu vo výške do 20.000 €.

Záver

Situáciu budeme aj naďalej sledovať a v prípade nových zistení Vás budeme okamžite informovať. V prípade otázok prosím neváhajte kontaktovať náš odborný tím, ktorý Vám rád poradí a poskytne bližšie informácie. Neváhajte tiež navštíviť našu webovú stránku, Facebook či Linked-In.

*Zoznam menej rizikových krajín: Austrálske spoločenstvo, Cyperská republika, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Talianska republika
Upozornenie: Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 31.08.2020, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu VGD Legal s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Kontaktujte nás!

Radi Vám pomôžeme. 

Najnovšie správy

digitalne-uctovnictvo

Šesť praktických tipov pre digitálnu transformáciu

Čítaj viac
dph

Čakajú nás zmeny v DPH

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac