Menu
Site Selector

Dane

Služby

VGD SLOVAKIA

Vám ponúka:

Špecialistov vo všetkých oblastiach daní, ktorí klientov podporujú od začiatku až do ukončenia činnosti a sledujú všetky ich daňové záležitosti.

Pre Vás nájde:

Najoptimálnejšie daňové riešenie – medzi klientov VGD Slovakia patria obchodné spoločnosti, riadiaci pracovníci, fyzické i súkromné osoby, neziskové organizácie...

Vám zodpovie:

Otázky, súvisiace s medzinárodným zdaňovaním - vďaka členstvu v medzinárodnej skupiny Nexia má spoločnosť prístup k informáciám z celého sveta...

Pre Vás spracuje:

• Daň z príjmov zo závislej činnosti
• Daň z príjmov fyzických osôb
• Daň z príjmov právnických osôb
• Daňové procedúry a zastupovanie
• DPH
• Registrácia a následné dane
• Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia
• Výplatné pásky
• Úhrady miezd
• Zahraniční konatelia

Záruka úspešnosti:

vzdelanie pracovníkov VGD SLOVAKIA  koncentruje každý aspekt slovenských daňových princípov.