Tip na tento týždeň: Vplyv COVID-19 na umorovanie daňových strát

O snahe vlády zmierniť negatívne dopady koronavírusu na štátnu ekonomiku sme vám priniesli už niekoľko článkov. Pre našich klientov sme tiež zriadili Informačný zdroj Covid-19, kde nájdete všetky potrebné a aktuálne informácie. V dnešnom Tipe na tento týždeň vám prinášame krátku informáciu o najnovších daňových opatreniach.

Pre zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie nového vírusu COVID-19 na daňovníkov, Vláda SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR predstavila balík daňových opatrení. Súčasťou tohto balíka opatrení je aj možnosť daňovníkov uplatniť si odpočet doposiaľ neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa tzv. Lex Corona.

V nadväznosti na nejasnosti, ktoré vznikali pri výklade Lex Corona, Finančné riaditeľstvo SR upresnilo, že využiť je možné len takú stratu, na ktorej odpočítanie má daňovník nárok podľa Zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období roku 2019. To znamená, že daňovník si môže odpočítať iba tie časti daňovej straty, na ktorej odpočítanie daňovníkovi v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nezanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane. Úhrnná výška straty, ktorú je možné umoriť je 1 milión EUR.

Toto zvýhodnené odpočítanie straty je možné uplatniť len jednorazovo, a to v daňovom priznaní k dani z príjmov, u ktorého lehota na podanie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Uplatnenie odpočtu daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa Lex Corona nie je pre daňovníka povinné, a daňovník môže pri odpočítavaní daňovej straty aj naďalej postupovať podľa Zákona o dani z príjmov (t.j. uplatniť daňové straty vo výške ¼), ak je to pre neho výhodnejšie.

 

Vyššie uvedená informácia je aktuálna zo dňa 22.5.2020 a má iba všeobecný charakter. Informácia neobsahuje všetky podrobnosti a konkrétne situácie, v ktorých by ste sa mohli nachádzať.
V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, radi Vám pomôžeme. Napíšte nám na support.covid19@vgd.eu. Ďalšie užitočné články a informácie nájdete na našej webovej stránke, Facebooku a Linked-Ine.

Najnovšie správy

likvidacia-spolocnosti

Výhody a nevýhody likvidácie po novom

Čítaj viac
danove-priznanie

Tip na tento týždeň: Blíži sa lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane?

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac