Opäť sa predlžuje lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie

Aktuálne nariadenie Vlády SR prináša opäť predĺženie lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov. Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za október 2021 sa za zamestnancov nemení.

Čo to v praxi znamená?

Časť poistného za zamestnancov musí byť odvedená za mesiac odkladu vždy, v riadnom termíne splatnosti poistného.

Ako sa predĺži lehota splatnosti odloženého poistného?

Za mesiace máj, jún, júl, december 2020 a mesiace január, február, marec, apríl a máj 2021 - nová lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO je za mesiac

  • máj 2020 do 31. marca 2022,
  • jún 2020 do 30. júna 2022,
  • júl 2020 do 30. septembra 2022,
  • december 2020 do 31. decembra 2022,
  • január 2021 do 31. marca 2023,
  • február 2021 do 30. júna 2023,
  • marec 2021 do 30. septembra 2023,
  • apríl 2021 do 31. decembra 2023 a
  • máj 2021 do 31. marca 2024.

Ako o predĺženie lehoty splatnosti odloženého poistného požiadať?

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne bude v najbližších dňoch zverejnený formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac október 2021,

Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného (zamestnávateľ alebo SZČO) prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru.

Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiace máj, jún, júl, december 2020 a mesiace január, február, marec, apríl a máj 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

Máte viac otázok?

Neváhajte nás kontaktovať!

Najnovšie správy

znizenie urokovej sadzby

Zníženie úrokovej sadzby pri odklade platenia dane alebo platení dane v splátkach

Čítaj viac
vylucenie-fyzickej-osoby-z-funkcie-clena-statutarneho-organu

Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac