Opäť sa predlžuje lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie

Aktuálne nariadenie Vlády SR prináša opäť predĺženie lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov. Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za október 2021 sa za zamestnancov nemení.

Čo to v praxi znamená?

Časť poistného za zamestnancov musí byť odvedená za mesiac odkladu vždy, v riadnom termíne splatnosti poistného.

Ako sa predĺži lehota splatnosti odloženého poistného?

Za mesiace máj, jún, júl, december 2020 a mesiace január, február, marec, apríl a máj 2021 - nová lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO je za mesiac

  • máj 2020 do 31. marca 2022,
  • jún 2020 do 30. júna 2022,
  • júl 2020 do 30. septembra 2022,
  • december 2020 do 31. decembra 2022,
  • január 2021 do 31. marca 2023,
  • február 2021 do 30. júna 2023,
  • marec 2021 do 30. septembra 2023,
  • apríl 2021 do 31. decembra 2023 a
  • máj 2021 do 31. marca 2024.

Ako o predĺženie lehoty splatnosti odloženého poistného požiadať?

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne bude v najbližších dňoch zverejnený formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac október 2021,

Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného (zamestnávateľ alebo SZČO) prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru.

Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiace máj, jún, júl, december 2020 a mesiace január, február, marec, apríl a máj 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

Máte viac otázok?

Neváhajte nás kontaktovať!

Najnovšie správy

naroky tehotnych

Nároky tehotných zamestnankýň

Čítaj viac
energodotacie

Nová výzva na energodotácie

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac