Novinky v čerpaní pandemického nájomného

11. 9. 2020

Dotácia na nájomné je jedným z opatrení štátnej pomoci určených na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a na podporu hospodárstva pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o zmenách a štátnych podporách nájdete prehľadne spracované v rámci nášho Informačného zdroja COVID-19.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 24.8.2020 zmenilo schému minimálnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s ochorením COVID-19 – Dotácia na nájomné – De minimis, ako aj výnimku z aktuálnej schémy, čím sa rozširuje okruh žiadateľov s nárokom na poskytnutie dotácie, a to aj pre nájomcov, ktorí sú podnikmi v ťažkostiach. Možnosť požiadať o dotáciu na nájomné platí pre všetky veľkosti podnikov. Od uvedeného termínu, môžu o dotáciu na nájomné požiadať aj tieto podniky, ktoré boli zo štátnej pomoci vylúčené.

Pre mikro a malé podniky v ťažkostiach budú platiť rovnaké podmienky ako pre ostatné firmy, stredné a veľké podniky sa budú riadiť schémou de minimis, ktorá obmedzuje výšku pomoci pre jeden podnik na výšku 200.000 EUR.

Novou možnosťou pri podávaní žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa, ako aj nájomcu. Využiť možnosť podpísania elektronickej žiadosti majú len právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie elektronickou schránkou právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa, za ktorého bude žiadosť podpisovať.

Podrobnejšie informácie o čerpaní dotácie na nájomné nájdete TU.

Zaujala Vás možnosť poberania dotácie na nájomné? Chcete vedieť o ďalších príspevkoch, ktoré môžete čerpať? Kontaktujte našich poradcov, ktorí Vám radi objasnia danú problematiku a priblížia Vaše možnosti. V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, obráťte sa na našich odborníkov. Viac informácií o našich službách nájdete na našej webovej stránkefacebooku a Linked-Ine.

Radi Vám poradíme.

Najnovšie správy

prva-pomoc+

Vylepšené opatrenie Prvá pomoc

Čítaj viac
projekt-prva-pomoc

Predĺženie projektu Prvá pomoc

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac